• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Rikstäckande nätverk av certifierade installatörer

Inga mögelskador idag

 

Vad bör jag göra om det inte finns några fuktskador?

TrygghetsVakten är ett mycket bra sätt att förebygga fuktproblem. Genom TrygghetsVaktens sätt att mäta klimat kommer systemet enbart att vara aktivt om det föreligger risk för mögel och röta. Om ingen risk föreligger har du heller ingen energiförbrukning.

Detta gör TrygghetsVakten till en mycket bra försäkring mot framtida skador.

Vill man ändå mäta risker är en fuktkvotsidikator ett bra verktyg.  Probiksindikatorer är också en bra metod. Att använda sig av en trådlös hygrometer är tyvärr oftast en dålig idé. De flesta hygrometrar mäter inte korrekt och efter en tid i krypgrunden kan dom visa så mycket som 10% fel.

Att använda en fuktkvotsidikator ger dig dessutom ett värde som inte är lika beroende på temperatur. Om du har en fuktkvot på under 17% har du i princip en säker krypgrund. Har du dock ett värde över 17% kan mögel växa.

Enkelt och pålitligt!