Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel

Energiförbrukning?

 

Hur mycket ström drar TrygghetsVakten i krypgrunden?

Förbrukningen är beroende av klimatet i grunden samt ytan. Normal förbrukning i ett krypgrund är 7 kwh per kvm och år. Under första året så bör man räkna med minst det dubbla då klimatet skall stabiliseras.

 

I ett hus med 120 kvm byggyta är en normal årsförbrukning 840 kwh från andra året beroende på vilken avfuktare du väljer.

 

Då alla hus har olika förutsättningar är det mycket svårt att avgöra exakt förbrukning. Har du bristfällig dränering, radoninstallation som inte är TrygghetsVakten Pro-X/S, ett större fukttillskott på grund av markförhållanden eller saknar marktäckning så ökar detta förbrukningen.

Ligger huset kustnära kan även detta påverka förbrukningen. En traditionell avfuktare som sorptionsavfuktare drar normalt fyra till fem gånger mer energi samma utrymme. Detta gör TrygghetsVakten till ett mycket miljövänligt alternativ.

Isoleras marken i kryppgrunden sänks förbrukningen förbrukningen ofta dramatiskt. se vidare optimera förbrukningen.

Uppskattad normalförbrukning på krypgrundsprodukter från TrygghetsVakten

TrygghetsVakten Krypgrund 5-7 kwh per kvm och år

TrygghetsVakten Pro-S 6-9 kwh per kvm och år

TrygghetsVakten Pro-X 3-5 kwh per kvm och år

TrygghetsVakten Pro-E 1-3 kwh per kvm och år