• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Certifierade installatörer över hela Sverige

Krypgrundavfuktare – ”bäst i test”?

 

 

 

Bäst-i-test undersökningar av krypgrundsavfuktare eller vindsavfuktare gjorda av lekmän på någon tidning tenderar att fokusera på några enkla mätbara parameterar. Ofta, i sådana undersökningar, mäts hur mycket fukt avfuktaren kan ta ur luften vid en given temperatur och given luftfuktighet eller hur mycket som avfuktas per kilowattimme. Detta är ingen bra metod att ta reda på om en avfuktare är lämplig för en grund eller vind eftersom alla är unika konstruktioner med olika faktorer som lukter, radon- eller mögelgifter att ta hänsyn till.

Man vill veta hur mycket energi som krävs för att en grund eller vind alltid ska vara tillräckligt torr för att det inte ska ske någon återväxt. Tyvärr har inget oberoende institut, som SP, har gjort någon opartisk betygsättning av "krypgrundsavfuktare bäst i test".

Följande frågeställningar kan beaktas innan man själv beslutar vilken avfuktare som är ”bäst i test”: 

Användningsområde

Krypgrunder är dammiga och kalla miljöer där i bygghandeln förekommande kondensavfuktare som bygger på nedkylning av luft för kondensutfällning är  inte bästa val.  Sk termiska-, hygrodynamiska och sorptionsavfuktare som bl. a. finns i TrygghetsVaktens sortiment har högre effektivitet och avsedda för dessa miljöer.

Tätning av ventilation

Kräver krypgrundsavfuktaren att grunden ska tätas helt som ex sorptionsavfuktare eller klarar den öppen ventilation? Öppen eller delvis öppen ventilation som det flesta av Trygghetsvaktens avfuktare är konstruerade för gör oftast att krypgrunden håller sig torr under en längre tid vid ett frånfall vilket bland annant SP beskriver på sin hemsida. Detta är extra viktigt för fritidshus som står obebodda större delen av året. 

Driftsäkerhet

Bygger avfuktningslösningen i krypgrunden på oberoende enheter så att om den ena slår ifrån finns det en annan som kompenserar?

Vad händer och vilken risk är det om krypgrundsavfuktaren slår ifrån vid exempelvis semester?  Den så kallade redundansen är viktig egenskap då förvaltare av kommersiella fastigheter väljer avfuktarlösning.

Energi

Vad är jag villig att betala i energiförbrukning per år? Vad blir det totalt under krypgrundsavfuktarens livslängd?  Finns det några kompletterande åtgärder som avfuktartillverkaren rekommenderar för att minska förbrukningen och vad hamnar förbrukningen då på?

Underhåll

Behövs filterbyten? Om det behövs, hur ofta och till vilken årskostnad? Norlmalt rekomenderas för sorptionsavfuktare ett- till två byten per år. 

När behövs värmebatteriet på en sorptionsavfuktare normalt bytas ut och till vilken kostnad? Och när behöver rotorn till avfuktaren bytas?  Viktiga frågor att ta kontrollera med leverantörern av avfuktaren.

Inköpspris 

Kan jag börja med en enklare variant och uppgradera om så behövs? Hur lång är avfuktarens beräknade livslängd? Hur blir det i förhållande till inköpspriset utslaget per år?

Garanti

Förutom längden är vilkoren av garantin lika viktiga.  Om man missar att byta filter inom föreskriven tidsintervall kan garantin upphöra hos en del tillverkare av sorptionsavfuktare.  Man måste då teckna en "försäkring" inkluderat filterbyte vilket gör att man blir "livegen" leverantören gällande årligt underhåll.

Mögelgift, lukt- eller radonvärden. 

Större delen av Sverige ligger på mark som avger radongas och i kommande EU direktiv kommer det finnas en nollvision gällande radioaktiva gaser. 

Tätar man krypgrunder leder det till stigande radonvärden vilket många husägare har fått erfara.

Vad händer med lukt som kan finnas i krypgrunden eller i marken om ventiler stängs? Vad händer med mögelgifter (mykotoxiner) om krypgrunden stängs igen?

Krypgrunder byggda mellan 50-80 talen hade ofta tryckimpregnerat virke eller asfaboard som avger illaluktande kemiska lukter.  Hur hanterar man att dessa inte når boytan på bästa sätt?

En krypgrundsavfuktare bör skapa undertryck och byta ut luft ett par gånger per timma för att smittad krypgrundsluft inte ska förorena inne i boytan. Läs mer under TrygghetsVakten Pro.

Ljudnivå

Vilken ljudnivå accepterar jag? Ingen alls eller liten? Eller är det ok med ljud från krypgrunden? 

Önskar man läsa vidare i problematiken krypgrundsavfuktare ”bäst i test” eller ”bästa val”  där sorptionsavfuktare / adsorptionsavfuktare, kondensavfuktare och TrygghetsVakten jämförs, se vidare  här: http://www.trygghetsvakten.se/wp-content/uploads/downloads/2011/05/jamforelser-olika-losningar.pdf

Önskar du komma i kontakt med en kunnig installatör för att få rådgivning?  Klicka här.