• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Certifierade installatörer över hela Sverige

Hygrodynamisk avfuktning

Hygrodynamisk avfuktning innebär att ett utrymme bara ventileras med uteluft när det verkar uttorkande. Enkla system mäter och jämför ånghalt eller ångtryck och slår på ventilationen när ånghalten/ångtrycket är högre inomhus än utomhus. TrygghetsVakten Vind, Pro-X och Pro-S som använder hygrodynamisk avfuktning använder mer avancerade algoritmer med statistisk digital signalbehandling för att avgöra när ventilationen är gynnsam för utrymmet.