• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Certifierade installatörer över hela Sverige

Var passar TrygghetsVakten Pro-X


 

 

TrygghetsVakten Pro-x är det självklara valet i krypgrunder med luktsmitta i kombination med en hög fuktlast. Genom att ventilera krypgrunden aktivt hindrar den hälsoproblem vid måttlig förekomst av radon, mögel- eller jorddoft.

Krypgrunder med omfattande avdunstning inne i grunden och krypgrunder som står i en väldigt fuktig omgivning kan med en termisk avfuktare få högre driftskostnad än normalt. För dessa fall har vi konstruerat TrygghetsVakten Pro-X som med hjälp av fuktstyrd ventilation kraftigt minskar driftstiden på den termiska avfuktaren som ingår i systemet.

En fördel med den aktiva ventilationen är att skadliga partiklar som kan finnas i krypgrunden – mögel, radon, pentaklorfenol från tryckinpregnerat virke eller jordbakterier – aktivt ventileras ut. Det gör TrygghetsVakten Pro-X lämpad för grunder med måttlig förekomst av skadliga partiklar och gaser.

TrygghetsVakten Pro-X är också ett lämpligt alternativ till att ta upp fler ventilationshål i en för lite ventilerad grund. Genom den aktiva ventilationen tillser TrygghetsVakten Pro-X att tillräckligt med torr luft når grunden.

Äldre torpargrund med högt fukttillskott och för lite ventilation

Äldre torpargrund med högt fukttillskott och för lite ventilation

Radhus med krypgrund. Högt fukttillskott och luktsmitta med stort avfuktningsbehov

Radhus med krypgrund. Högt fukttillskott och luktsmitta med stort avfuktningsbehov

Sanering efter ett hussvampsangrepp

Sanering efter ett hussvampsangrepp