Analysera mögel och sporer

Med en fuktskada kommer mögel – och ibland även rötsvampar som följd. Att fuktinomhus påverkar hälsan negativt är vetenskapligt bevisat, därför ska fukt och svampangrepp ska aldrig accepteras. Fuktskador bör alltid torkas upp och konstruktionen därefter hållas torr på betryggande sätt.
Vilka åtgärder man väljer för att sanera mögel kan variera från fall till fall, beroende på:

  • i vilken del av konstruktionen angreppet finns (på vindar, i krypgrunder, i slutna delar av t.ex. väggar eller i våtutrymmen)
  • vilket material som är angripet
  • vilka mögelsvampar som är med i bilden

Vind med omfattande svartmögel.

Samma vind efter sanering med klor.

 

Mögel utgörs av en stor och mycket varierande grupp svampar. Av den stora mängden av svampsläkten, känner man idag några som kan medföra stor risk för ohälsa. När sådana släkten identifieras bör sanering utföras på lämplig sätt, helst av erfarna sanerare. Det som kallas ”svartmögel” är i praktiken en grupp mögelsvampar som är mörkt pigmenterade och innefattar ett flertal släkten. En del är mycket vanliga i utomhusluften, men vid mögelangrepp kan det dyka upp  t.ex. Stachybotrys som bevisats kunna orsaka hälsoproblem hos människor.

Stachybotrys, mögel i gruppen svartmögel

Även i fråga om rötsvampar varierar de åtgärder som krävs för att på rätt sätt sanera angripna träkonstruktioner. Äkta hussvamp (Serpula lacrymans) är den mest fruktade skadegöraren på grund av att den kräver extraordinära saneringsåtgärder, ofta mycket omfattande och kostsamma.

I praktiken tar man bort allt skadat material samt en stor del material i området kring skadan. De material som lämnas kvar behandlas ofta med starka mögelgifter såsom Boracol. Det är helt avgörande att utrymmet som sanerats hålls torrt efter sanering. Förslagsvis med hjälp av TrygghetsVakten Pro-X i krypgrunden eller TrygghetsVakten Vind Classic på vinden.

Ett angrepp av äkta hussvamp (Serpula lacrymans).

Rötskador orsakade av andra rötsvampar än äkta hussvamp åtgärdas på liknande sätt men är ofta lättare att få bort. Identifiering av svampen som har orsakat skadan kan spara mycket pengar. Om man åtgärdar skador från hussvamp på felaktig sätt, är risken stor att man får angrepp på nytt.

I analyser redovisas också fynd av andra mikroorganismer t.ex. actinomyceter (en typ bakterier som orsakar dålig lukt) och även insektsangrepp om sådana finns.

 

Mätningar av mögelsporer inomhus

En mätning av mögelsporer kan ge svar om det finns onormala halter sporer inomhus. Även om det inte finns några fastställda gränser för mögelsporer i bostäder och andra utrymmen som människor vistas i så finns det expertis som kan avgöra om det finns en hälsofara i miljön.

Efter en mögelsanering kan en spormätning ge ett bevis på att sanering gav bra resultat.


Fuktnytt


Besök oss på Hem och Villa Malmö!

Snart kommer våren till Skåne och då är vi där på Hem och Villa Malmö med våra Cerifierade entreprenörer.  Vår monterplats är K13. Så ta möjligheten att diskutera med oss krypgrund eller vind under perionden 7-10 mars!
Läs mer

Träffa oss på Stockholmsmässan 11-14/10!

Det är alltid givande att träffa en fackman och vi har alla samlade från stockholmsområdet i vår monter så kom förbi!  Där kan du boka en kontroll hos våra certifierade installatörer eller bara diskutera med oss gällande din krypgrund, vind eller kanske om radon.   Boka in Hem Villa & Bostadsrätt Stockholm / Älvsjö 11-14… View Article
Läs mer

Värmebölja under veckan och upp till 30!

Värmebölja under veckan och upp till 30° över hela Sverige efter denna kalla och blöta vinter! Skönt för alla? Vi som har monterat in en TrygghetsVakten vindsavfuktare har det lite bättre än andra villaägare. Just nu håller dessa installerade avfuktare vindarna och därmed husen svalare genom en inbyggd komfortfunktion. När det är hett på villavindarna… View Article
Läs mer

TrygghetsVakten i TV5 igen!

Se TrygghetsVakten TV-rutan i kväll, klockan 21.00  i TV 5 Sofias Änglar! Åtgärden började med att den certifierade entreprenörern Waterproof sanerade råspont och vindsbjälklag med TrygghetsVaktens saneringsvätska.  Efter ett par dagars avfuktning med sorptionsavfuktaren DH2  isolerades vindsbjälklaget med ett diffusionstät polyuretanskum.  Det härdade skummet var utmärkt att krypa på. Därefter monterades vindsavfuktare Trygghethetsvakten Vind Classic… View Article
Läs mer

Vår Certifierade installatör söker medarbetare

Waterproof i Stockholm expanderar Vi på TrygghetsVakten tycker det är väldigt kul att det går bra för våra samarbetspartners! Är du intresserad eller kännner du någon som kan tänkas vara intresserad av en roll som säljande installatör hos Waterproof så hör av er till Janne Gibsten på 08-560 431 55.  Det är ett arbete som… View Article
Läs mer

Certifierad installatör av vindsavfuktare på TV den 3/4 kl 20,00!!

TrygghetsVaktens certifierade installatör Bosse på BMR räddar en riktigt möglig vind i Lessebo.  Allt detta kan man nu se på Sofias Änglar avsnitt 10, TV5, måndagen 3/4 klockan 20,00*.  Vinden saneras mot både svartmögel och vitmögel. Därefter monteras TrygghetsVaktens vindsavfuktare för att skydda för den kalla årstidens fukt- och kondens mot insidan av yttertaket.  Så… View Article
Läs mer

Besök oss på vårens mässor!

Besök oss på Stora Villamässan i Malmö  1-4 mars 2018, monter nr K13 . Det går också bra att boka en inspektion av din krypgrund eller vind med någon av våra entreprenörer. Eller kom bara förbi och plocka en broschyr. Vi kommer även lite senare i vår  vara med på Nordbygg, Stockholmsmässan i Älvsjö den 10-13 april monter nr A18:03. Oberoende av… View Article
Läs mer

Säljansvarig södra Sverige sökes!

Det går bra för TrygghetsVakten därför söker vi nu en säljansvarig södra Sverige under våren 2018. TrygghetsVakten och systerbolaget Mätforum, med ett starkt sortiment inom mätinstrument, radonsugar, avfuktare för vattenskador och sanering behöver rekrytera en ansvarig för försäljning i södra Sverige.  Vi tänkte att utgångsorten skulle vara Göteborg.  Kundgrupper är primärt företag inom bygg- och … View Article
Läs mer

Höstens mässor i Stockholm och Göteborg

12-15 oktober i Älvsjö / Stockholmsmässan ställer vi ut på Hem, villa & bostadsrätt och har moterplats A03:18.  Sedan fortsätter vi med Hem, Villa & Bostadsrätt Göteborg 2017, den 27 – 29 oktober på Svenska Mässan och monterplats C03:01. Kom och fråga oss om din krypgrund eller vind.  Det går ocks bra att boka en… View Article
Läs mer