• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Certifierade installatörer över hela Sverige

Är mögel farligt

 

 

 

Om mögel är skadligt eller inte forskas det mycket på. Det man idag vet är att vi påverkas olika beroende på person. En del är mycket känsliga för vissa typer av mögel och andra påverkas inte alls. Det finns vissa sorter av mögel som bevisligen är skadliga för människor. Stachybotrys är en av dessa.

Stachybotrys, en typ av svartmögel

 

För att vara helt säker rekommenderar vi att man alltid sanerar mögelpåväxt. Är det mindre omfattande kan det räcka med att tvätta bort möglet med hjälp av diskmedel och vatten. Är det mer omfattande kan en saneringsfirma vara nödvändig. Idag finns det kemi som är extremt effektivt mot mögel och svamp. Vid omfattande mögelbeväxtning kan det sprida sig så mycket sporer upp till boendemiljön att det är skadligt. När saneringen är gjord bör man skydda utrymmet från vidare påväxt med hjälp av någon av TrygghetsVaktens produkter. För att vara helt säker bör du ta kontakt med en oss för åtgärdsförslag.