• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Certifierade installatörer över hela Sverige

Radon från krypgrund

 

Jag har konstaterat höga radonvärden från min krypgrund. Vad skall jag göra?

Om du har höga värden av radon krypgrunden bör du installera TrygghetsVakten Pro-X eller Trygghetsvakten Pro-S. Detta är ett system för att sanera radon och samtidigt energieffektivt hantera de höga halterna av fukt som kommer att uppstå vid en radonsanering.
DU kan läsa mer i sanera radon – Den dolda hälsofaran