• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Certifierade installatörer över hela Sverige

Fläkten går hela tiden?

 

 

TrygghetsVakten Vind går oftast hela tiden. Varför?

När du har gjort en installation av TrygghetsVakten Vind så tar det tid innan vinden är avfuktad. Då avfuktaren styrs på risken för mögelpåväxt kommer den att vara aktiv tills klimatet är nere på säkra nivåer. Detta kan ta allt från en månad till sex månader. Helt stabil blir vinden oftast efter ett år. Detta betyder att avfuktaren ofta drar mer energi under första året för att under år två gå ner till en lägre förbrukning.

När det gäller fläktdelen av TrygghetsVakten Vind så kommer den att gå vid varje tillfälle som det är gynnsamt (lägre ånghalt ute) att ventilera in luft oavsett om det finns risk för mögelpåväxt. Detta är för att ta vara på alla tillfällen som ges att skapa ett torrare klimat. Detta ger i förlängningen en kortare driftstid på värmekabeln och en lägre energiförbrukning.

Att fläkten går mycket kan också bero på att boytan har otillräcklig eller feljusterad inneventilation och fuktig luft läcker upp på vinden. Varje person avger ca två liter vatten per dygn.

Enklast är att kontakta en fackman som kontrollerar att inneventilationen ger ett luftflöde i varje rum och uppfyller boverkets ventilationsnorm.  Men man bör även kontrollera var det läcker varmfuktig inneluft upp på vinden. Enklast är att använda sig av en värmekamera under den kalla delen av året.  Med en sådan ser man direkt var det läcker. 

Vindsfläkten kan gå vid några tillfällen även om det regnar ute.  Det beror på att vattenångan vid marknivå kondenserar (avfuktas) mot de kalla regndropparna som kommer från kallare luftlagren. Därmed sänks luftfuktigheten (ånghalten) ute.  Är den då lägre än inne på vinden går fläkten. 

På sommaren går också vindsfläkten under varma perioder för att ventilera ut värmeöverskott vilket gör att inneklimatet i boytan blir lite behagligare.

Observera att ånghalt får inte förväxlas med relativ fuktighet som hygrometrar och väderstationer mäter.  Se vidare relativ fuktighet samt fuktkvotsmätare.