Fukt

Fukt är en benämning på vatten som kan finnas i ång-, flytande- eller fast from vilket innebär is.

För en husägare är det viktigt att veta när och varför dessa former uppkommer för att skydda sin fastighet mot oönskat mögel.

Fukt i hus

Huset absorberar fukt från utomhusluft och boende. Varje person avger hela två liter vatten per dygn genom avdunstning från kropp och utandning. Till det kommer fukt från diskmaskiner, duschar, tvätt, växter och kanske husdjur. Detta innebär att inneklimatet är alltid fuktigare och har därmed högre s.k. ånghalt inne än utomhus.

Denna skillnad i fukthalter tenderar att utjämna sig över tid till husets kallare delar såsom krypgrunder och vindar.

Varför det? Jo fukt går i en konstruktion från varmt till kallt genom små luftrörelser. Dessa rörelser kan vara skillnader orsakade av väder såsom hög- och lågtryck och blåst men också av husets uppvärmning. Denna fuktvandring kallas konvektion på fackspråk.

Speciellt uppvärmningen vintertid gör att fukten vandrar uppåt i byggnaden för att ansamlas uppe på kallvind och sidovind där den varma, fuktiga luften möter undersidan av taket och bildar kondens eller om det är minusgrader, frost.

Bildas det kondens är mikrobiell påväxt faktum oftast inom ett par dygn. Och det behöver inte ens bildas kondens för att tillväxten ska hända. Bara att det är tillräckligt fuktigt under en tid och med mögelvänlig 5-20 C° temperatur räcker.

Fukten i form av vattenånga tränger sig också genom husets byggnadsmaterial då den vill jämna ut sig. Dvs. högre koncentration av fukt inomhus går ut genom isolering och hamnar till sist t. ex i husets ytterpanel där det är lägre koncentration av fukt. Kyls denna vattenånga ner på vägen riskerar det att bli kondens och förutsättningar uppstår för mögel.

Om dubbla lager av gips eller ångtät byggplast finns i huskonstruktionen brukar det vara tillräckligt för att bromsa fuktvandringen. Men om det har uppstått hål i konstruktionen vid renoveringar och andra förändringar som exempelvis dragning av el läcker vattenångan ut genom dessa. Hus med extra mycket isolering typ passivhus är känsligare för denna typ av fuktvandring.

Fuktvandringen kallas med fackterm diffusion.

Skydda huset mot fuktig konvektion och fuktskapande diffusion!

Många villor har undermålig ventilation och uppfyller inte gällande byggnorm. Grundregel nummer ett är att uppfylla denna norm som generellt säger att luften i boytan ska bytas 0,5 gånger/timme.

Har huset en vind eller kattvindar kan det kompletteras med en vindsavfuktare eftersom att det i praktiken alltid läcker fuktig luft uppåt i huset genom den så kallade skorstenseffekten.

Finns det en krypgrund en kan det behövas en krypgrundsavfuktare.

Fukt- och vatten som sugs upp i huset

Vatten som sugs genom husets porösa material såsom trä och betong är en annan risk med fukt. Det kan vara ett slagregn som via fasaden sugs upp i marknära balkar som är underlag för bärande delar av konstruktionen, så kallad syll.

Det kan också vara att källarväggen eller grundmuren i en krypgrund suger vatten från omgivande mark. Denna fuktvandring kallas kapillär fuktsugning.

Fuktsugningen förhindras genom att fritt vatten inte får direktkontakt med huskonstruktionen genom ett kapillärbrytande skikt. Det kan vara tvättat grus eller oftast i kombination med olika sorters icke fuktsugande material som fuktspärrmattor och värmeisolerande skivor.

Fukt i hus mäts oftast med en hygrometer eller fuktkvotsmätare. Med fuktkvotsmätaren mäter man direkt på byggnadsmaterialet ifråga. Den visar fuktigheten över en längre tid vilket är relevant vid bedömning av risk för mögelpåväxt.

Önskas hjälp med att mäta fukt i krypgrund eller på en vind?  Fyll i kontaktformuläret får du hjälp.


Fuktnytt


Besök oss på Hem och Villa Malmö!

Snart kommer våren till Skåne och då är vi där på Hem och Villa Malmö med våra Cerifierade entreprenörer.  Vår monterplats är K13. Så ta möjligheten att diskutera med oss krypgrund eller vind under perionden 7-10 mars!
Läs mer

Träffa oss på Stockholmsmässan 11-14/10!

Det är alltid givande att träffa en fackman och vi har alla samlade från stockholmsområdet i vår monter så kom förbi!  Där kan du boka en kontroll hos våra certifierade installatörer eller bara diskutera med oss gällande din krypgrund, vind eller kanske om radon.   Boka in Hem Villa & Bostadsrätt Stockholm / Älvsjö 11-14… View Article
Läs mer

Värmebölja under veckan och upp till 30!

Värmebölja under veckan och upp till 30° över hela Sverige efter denna kalla och blöta vinter! Skönt för alla? Vi som har monterat in en TrygghetsVakten vindsavfuktare har det lite bättre än andra villaägare. Just nu håller dessa installerade avfuktare vindarna och därmed husen svalare genom en inbyggd komfortfunktion. När det är hett på villavindarna… View Article
Läs mer

TrygghetsVakten i TV5 igen!

Se TrygghetsVakten TV-rutan i kväll, klockan 21.00  i TV 5 Sofias Änglar! Åtgärden började med att den certifierade entreprenörern Waterproof sanerade råspont och vindsbjälklag med TrygghetsVaktens saneringsvätska.  Efter ett par dagars avfuktning med sorptionsavfuktaren DH2  isolerades vindsbjälklaget med ett diffusionstät polyuretanskum.  Det härdade skummet var utmärkt att krypa på. Därefter monterades vindsavfuktare Trygghethetsvakten Vind Classic… View Article
Läs mer

Vår Certifierade installatör söker medarbetare

Waterproof i Stockholm expanderar Vi på TrygghetsVakten tycker det är väldigt kul att det går bra för våra samarbetspartners! Är du intresserad eller kännner du någon som kan tänkas vara intresserad av en roll som säljande installatör hos Waterproof så hör av er till Janne Gibsten på 08-560 431 55.  Det är ett arbete som… View Article
Läs mer

Certifierad installatör av vindsavfuktare på TV den 3/4 kl 20,00!!

TrygghetsVaktens certifierade installatör Bosse på BMR räddar en riktigt möglig vind i Lessebo.  Allt detta kan man nu se på Sofias Änglar avsnitt 10, TV5, måndagen 3/4 klockan 20,00*.  Vinden saneras mot både svartmögel och vitmögel. Därefter monteras TrygghetsVaktens vindsavfuktare för att skydda för den kalla årstidens fukt- och kondens mot insidan av yttertaket.  Så… View Article
Läs mer

Besök oss på vårens mässor!

Besök oss på Stora Villamässan i Malmö  1-4 mars 2018, monter nr K13 . Det går också bra att boka en inspektion av din krypgrund eller vind med någon av våra entreprenörer. Eller kom bara förbi och plocka en broschyr. Vi kommer även lite senare i vår  vara med på Nordbygg, Stockholmsmässan i Älvsjö den 10-13 april monter nr A18:03. Oberoende av… View Article
Läs mer

Säljansvarig södra Sverige sökes!

Det går bra för TrygghetsVakten därför söker vi nu en säljansvarig södra Sverige under våren 2018. TrygghetsVakten och systerbolaget Mätforum, med ett starkt sortiment inom mätinstrument, radonsugar, avfuktare för vattenskador och sanering behöver rekrytera en ansvarig för försäljning i södra Sverige.  Vi tänkte att utgångsorten skulle vara Göteborg.  Kundgrupper är primärt företag inom bygg- och … View Article
Läs mer

Höstens mässor i Stockholm och Göteborg

12-15 oktober i Älvsjö / Stockholmsmässan ställer vi ut på Hem, villa & bostadsrätt och har moterplats A03:18.  Sedan fortsätter vi med Hem, Villa & Bostadsrätt Göteborg 2017, den 27 – 29 oktober på Svenska Mässan och monterplats C03:01. Kom och fråga oss om din krypgrund eller vind.  Det går ocks bra att boka en… View Article
Läs mer