• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Certifierade installatörer över hela Sverige

Provtagning av mögel

När du skall ta prover för mögelanalys är det viktigt att hantera provet på rätt sätt. Detta är en liten guide om hur du skall hantera materialet.
Rötskadat material

Om det är en rötskada är det vettigt att skära bort en bit av materialet. Finns det flera rötskador bör du ta flera prover. Se till att hålla isär proverna från varandra då detta underlättar analysen. Det är inte säkert att det är samma svamp som växer i olika delar av utrymmet. Är det olika material skall även dessa betraktas som olika prover. Exempelvis en trossbotten med träbjälklag och blindbottenskivor av masonit.

Röta i träbjälklag

 

Det är viktigt att det är fast material som tas för provtagning. Trä eller träbaserat material, betong, puts eller isolering kan analyseras.

 

Fruktkroppar och mycel

Finns det fruktkroppar av svamp eller synligt mycel kan man även analysera dessa.
Ta även med en bit av materialet som detta växer på för en korrekt mögelanalys.

Angrepp av källarsvamp

Mycel från äkta hussvamp

 

Förvaring

Var noga med att hålla isär proverna. Förvara dom aldrig i ett tätt material såsom plastpåse eller folie. Alla prover skall förvaras i behållare av papper såsom ett kuvert, papperspåse eller kartong.

Kostnad

En mögelanalys kostar normalt från 1 000 kr per analys. Analystiden är normalt upp till 8 dagar. Är det kort om tid kan man beställa express mot en extra kostnad.

En analys av rötsvamp är lite dyrare. Där ligger kostnaden från 1 400 kr per analys. En rötsvampsanalys ger svar på om det är äkta hussvamp eller annan virkesnedbrytande art eller släkte.

Det går även att göra en sporanalys i luften. Detta är mer komplicerat och kräver ofta ett besök på plats.

 

Skicka in prover

När du tagit de prov som du vill ha analyserade packar du ner detta i papperspåsar, kuvert eller annat pappersbaserat emballage. Skicka det till Botaniska Analysgruppen. Glöm inte att ange vad du vill ha analyserat och hur du vill ha svaret. Brev, mail, fax eller telefon.

Analys i mikroskop av mögel och röta

 

Prov skickas till:

Botaniska Analysgruppen 
Box 461
405 30 Göteborg
E-post: botaniskanalys@botaniskanalys.se

 

Om botaniska analysgruppen.

Botaniska Analysgruppen i Göteborg AB har ledande kunskap kring botaniska och mykologiska faktorer som påverkar människors livskvalitet hemma, i arbetsmiljön eller under fritidsaktiviteter, och bidrar med kunskap om många organismer som orsakar materiella och ekonomiska skador.
Vårt byggnadsbiologiska laboratorium har utvecklats från den framgångsrika mykologiska forskningsgruppen vid Göteborgs universitet, som har världsrykte för sina kunskaper om rötsvampar. 
Botaniska Analysgruppen använder sig av egen analysmetod, väl beprövad i flera forskningsprojekt under vår 30-åriga verksamhet. 
Botaniska Analysgruppen har gjort analyser sedan slutet av 70-talet. Idag är dom att betrakta som ledande på denna typ av analys i Sverige.