Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel

Fuktbelastning

 

 

 

Fuktbelastning är när vatten eller vattenånga från fuktkällor belastar yta eller byggnadsdel. Olika material tål olika hög fuktbelastning. För exempel: Hus byggda fram till 40 -talet har ofta högre kvalité på virket än moderna hus. Det beror bland annat på att man lät virket självtorka i högre utsträckning förr. Idag snabbtorkas det mesta virket i stora ugnar med ett mindre tåligt virke som resultat.

Snabbtorkat virke tål inte lika stor fuktbelastning som ett tätvuxet normaltorkat virke.