Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel

Mykotoxiner

 

 

 

Mykotoxiner produceras av mögelsvampar som kan orsaka förgiftning hos djur och människa. Mykotoxiner har inte betraktats som ett större problem i Sverige då vi har ett har ett förhållandevis dåligt klimat för dessa. Mykotoxiner har under lång tid varit ett större problem i tropikerna på grund av den höga luftfuktigheten i samband med hög värme. På senare år har det dock upptäckts höga halter i svenskproducerat spannmål. Modern forskning har dessutom påvisat höga halter av mykotoxiner i samband med fuktskador i fastigheter. Även efter åtgärd av själva mögelangreppet och fuktskadan kan mykotoxinerna finnas kvar då dessa är extremt tåliga.

Läs mer om skaderverkningar av mykotoxiner här samt om skadeverkningar här.