• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Certifierade installatörer över hela Sverige

Om vindar

Hur en vind fungerar och vilka risker det finns med konstruktionen  är några av de frågor som vi svara på här till vänster. Hittar du inte svar på din fråga kan du prova att söka i vår fuktordbok eller kontakta oss via e-post eller telefon.

 

En kallvind avser ytan närmast yttertaket på ett hus som ligger över takisoleringen men under yttertaket. De flesta hus har en sk kallvind. Kallvindar är oftast uteluftsventilerade vilket innebär att innertemperaturen i regel följer utetemperaturen.

70% eller mer av Sveriges kallvindar är skadade enligt undersökningar genomförda de senaste åren.  Läs mer om att skydda vinden med en vindsavfuktare här.

Förr byggde man med relativt lite isolering mellan boytan och vinden samt att man i regel hade en kamin med murstock som man eldade i året om för värme och matlagning. Dessa vindar fick sällan några problem då dessa alltid var varmare än uteklimatet. Då dessa vindar i regel hade liten eller ingen ventilation så blev det ett säkert klimat i utrymmet.

Problem med kallvindar började när vi byggde vindar med mer isolering för att göra huset mer värmeekonomiskt samt att vi gick ifrån vedeldning mer och mer. I och med att man byggde tätare och mer välisolerade hus ökade ångtrycket och spillvärmen minskade. Mögel började uppstå på vinden. Man kompenserade detta med att bygga in en tät ångspärr mellan boytan och kallvinden samt att öka på ventilationen på vinden.

Omfattande röt- och mögelskada på kallvind

Ångspärren visade sig fungera bra och minskade fuktvandringen upp på kallvinden. Att däremot öka ventilationen på kallvinden visade sig vara en sämre idé. Genom att okontrollerat ventilera in uteluft får man återigen fuktproblem vid vissa väderlekar.

Idag finns det två sätt att hantera detta problem enligt Lunds Tekniska Högskola, LTH. Antingen isolerar man på utsidan av taket med cellplast eller annan lämplig isolering för att utrymmet skall ha en högre medeltemperatur eller så installerar man en intelligent ventilationslösning såsom TrygghetsVakten Vind. Den ser till att det enbart ventileras i vindsutrymmet när det är gynnsamt. Om detta inte räcker tillförs värme för att avfukta och minska risken.

Se mera om vindar till vänster.