Så isoleras krypgrunden korrekt!

Isolera krypgrunden?

 

Isolering av grundmur, grundbotten och krypgrund

Att värme är bra för de flesta krypgrunder är ett känt faktum och att  tillföra värme i precis de mängder enbart när det behövs är vad TrygghetsVakten krypgrund gör. För att få ner förbrukningen ytterligare kan grundmur och mark isoleras. Det finns idag en uppsjö av isoleringsmaterial för användning i en krypgrund.  Isodrän®, Celitflex®, Pordrän®, skumglas och lättklinkerkulor är några exempel på fabrikat och lösningar. Vi har även vår egen Krypgrundsisolering samt Armerad marktäckning.

Vi har testat flera isolermaterial under olika omständigheter och  de flesta fungerar, dvs köldlasten minskar och sänker förbrukningen på TrygghetsVakten krypgrund. Det finns dock en isolering som vi bedömer vara mer lämplig än andra då den även skyddar både mot markfukt och radon. Vi saluför  Armerad marktäckning som reflekterar både TrygghetsVaktens och husets värmestrålning och därmed sänker den totala energiförbrukningen.

Bilden visar krypgrund med Armerad marktäckning

Vi saluför även en 10 mm krypgrundsisolering som är ett  kraftigt material med god isoleringsförmåga.

10 mm krypgrundsisolering monterad mot mur och mark i krypgrund

Läggs Armerad marktäckning överst och vår krypgrundsisolering underst erhålls både värmereflektion vintertid och skydd mot markens kyla sommartid vilket är en mycket energibesparande lösning. 

Isolering av krypgrunden höjer också maxeffekten på en installerad avfuktare som behöver jobba mindre vid extremväder.

Krypgrundsisolering som bromsar radon

I princip alla grunder har behov av skydd mot markfukt och mer än 80% av Sverige yta har för höga halter av radon. Korrekt monterat kan TrygghetsVaktens olika typer av krypgrundsisolering i många fall reducera radonhalten till säkra nivåer, det vill säga under 200 bq/m3.

Isoleringen är ångtätt och ersätter även byggplasten i krypgrunden. Materialet är lätt att montera och tillräckligt stryktåligt för att gå eller krypa på.

Hur monteras krypgrundsisolering?

Isoleringen rullas ut på marken i krypgrunden och spikas upp på grundmuren i höjd med underkant ventiler med specialspik. Det ska alltid vara en luftspalt ovan mark så att grundmuren kan torka ut.  Om det är en krypgrund med  emmisionsproblem eller radon så tejpar man skarvarna med ett membran och tätar med butylmassa för att få en helt ångtät barriär mot grundbotten och grundmuren.

I en normal krypgrund kan du räkna med ungefär en halvering av strömförbrukningen på en TrygghetsVakten krypgrund vid isolering med krypgrundsisolering.

Bra är att tänka på att du alltid skall ha tunnare isolering på insidan av grundmuren än vad du har mot marken. Vid isolering endast av grundmurens insida blir krypgrunden värmetrög och i praktiken fuktigare vilket resulterar i en högre energiförbrukning om man har installerat en avfuktare.

 

Förhöjd risk med isolering ända upp till bottenbjälklag!

Fastigheter byggda under slutet av 80-talet och fram till slutet av 90-talet har i vissa fall en konstruktion med cellplast limmat på insidan av grundmuren.

Isolering mot mark är det en bra lösning men om marken inte är isolerad utan endast mot mur kommer krypgrunden bli värmetrög och därmed få förhöjda fuktvärden som följd. Denna typ av konstruktion har mycket att vinna med en korrekt, kompletterande markisolering.  Observera att i  bilden ovan har isoleringen monterats ovan omgivande marknivå utan en uttorkande luftspalt. Där syns att kondensdroppar glimmrar i närheten av isoleringen.

Förhöjd risk med isolering under bottenbjälklag!

I vissa fall har man även isolerat underifrån bottenbjälklaget / trossbotten i krypgrunden med cellplast eller poluretanskum vilket innebär en kraftigt förhöjd mögelrisk då fukt vandrar från varmt till kallt.  Dvs fukten vandrar genom golv och isolering och stoppar mot den monterade cellplasten eller polyuretanskummet i krypgrunden.  Själva kryputrymmet blir också kallare och därmed fuktigare.  Ska isolering av undersida bottenbjälklag överhuvudtaget utföras måste den vara diffusionsöppen samt bör kombineras med isolering mot marken i krypgrunden.

 

Bilden nedan visar en korrekt utförd montering av krypgrundsisolering mot mur och mark.

Samma krypgrund isolerad med kompletterande värmereflekterande Armerad marktäckning och uppe till höger i bild, styrning till TrygghetsVakten Krypgrundsavfuktare

Här kan du läsa vidare om TrygghetsVaktens krypgrundsisolering.

 

Önskas offert på monterad krypgrundsisolering, klicka här.


Fuktnytt


Besök oss på Hem och Villa Malmö!

Snart kommer våren till Skåne och då är vi där på Hem och Villa Malmö med våra Cerifierade entreprenörer.  Vår monterplats är K13. Så ta möjligheten att diskutera med oss krypgrund eller vind under perionden 7-10 mars!
Läs mer

Träffa oss på Stockholmsmässan 11-14/10!

Det är alltid givande att träffa en fackman och vi har alla samlade från stockholmsområdet i vår monter så kom förbi!  Där kan du boka en kontroll hos våra certifierade installatörer eller bara diskutera med oss gällande din krypgrund, vind eller kanske om radon.   Boka in Hem Villa & Bostadsrätt Stockholm / Älvsjö 11-14… View Article
Läs mer

Värmebölja under veckan och upp till 30!

Värmebölja under veckan och upp till 30° över hela Sverige efter denna kalla och blöta vinter! Skönt för alla? Vi som har monterat in en TrygghetsVakten vindsavfuktare har det lite bättre än andra villaägare. Just nu håller dessa installerade avfuktare vindarna och därmed husen svalare genom en inbyggd komfortfunktion. När det är hett på villavindarna… View Article
Läs mer

TrygghetsVakten i TV5 igen!

Se TrygghetsVakten TV-rutan i kväll, klockan 21.00  i TV 5 Sofias Änglar! Åtgärden började med att den certifierade entreprenörern Waterproof sanerade råspont och vindsbjälklag med TrygghetsVaktens saneringsvätska.  Efter ett par dagars avfuktning med sorptionsavfuktaren DH2  isolerades vindsbjälklaget med ett diffusionstät polyuretanskum.  Det härdade skummet var utmärkt att krypa på. Därefter monterades vindsavfuktare Trygghethetsvakten Vind Classic… View Article
Läs mer

Vår Certifierade installatör söker medarbetare

Waterproof i Stockholm expanderar Vi på TrygghetsVakten tycker det är väldigt kul att det går bra för våra samarbetspartners! Är du intresserad eller kännner du någon som kan tänkas vara intresserad av en roll som säljande installatör hos Waterproof så hör av er till Janne Gibsten på 08-560 431 55.  Det är ett arbete som… View Article
Läs mer

Certifierad installatör av vindsavfuktare på TV den 3/4 kl 20,00!!

TrygghetsVaktens certifierade installatör Bosse på BMR räddar en riktigt möglig vind i Lessebo.  Allt detta kan man nu se på Sofias Änglar avsnitt 10, TV5, måndagen 3/4 klockan 20,00*.  Vinden saneras mot både svartmögel och vitmögel. Därefter monteras TrygghetsVaktens vindsavfuktare för att skydda för den kalla årstidens fukt- och kondens mot insidan av yttertaket.  Så… View Article
Läs mer

Besök oss på vårens mässor!

Besök oss på Stora Villamässan i Malmö  1-4 mars 2018, monter nr K13 . Det går också bra att boka en inspektion av din krypgrund eller vind med någon av våra entreprenörer. Eller kom bara förbi och plocka en broschyr. Vi kommer även lite senare i vår  vara med på Nordbygg, Stockholmsmässan i Älvsjö den 10-13 april monter nr A18:03. Oberoende av… View Article
Läs mer

Säljansvarig södra Sverige sökes!

Det går bra för TrygghetsVakten därför söker vi nu en säljansvarig södra Sverige under våren 2018. TrygghetsVakten och systerbolaget Mätforum, med ett starkt sortiment inom mätinstrument, radonsugar, avfuktare för vattenskador och sanering behöver rekrytera en ansvarig för försäljning i södra Sverige.  Vi tänkte att utgångsorten skulle vara Göteborg.  Kundgrupper är primärt företag inom bygg- och … View Article
Läs mer

Höstens mässor i Stockholm och Göteborg

12-15 oktober i Älvsjö / Stockholmsmässan ställer vi ut på Hem, villa & bostadsrätt och har moterplats A03:18.  Sedan fortsätter vi med Hem, Villa & Bostadsrätt Göteborg 2017, den 27 – 29 oktober på Svenska Mässan och monterplats C03:01. Kom och fråga oss om din krypgrund eller vind.  Det går ocks bra att boka en… View Article
Läs mer