Sanera radon i fastigheter

Sanera radon

Sanera radon – den dolda hälsofaran

Vi vet idag att den radioaktiva radongasen och dess sönderfallsprodukter är skadliga för människor. Från epidemologiska studier hos gruvarbetare och boende i hus med hög radonhalt vet man att radon bidrar till lungcancer. I Sverige beräknas ca 400 dödsfall årligen inträffa p g a radon. Det finns alltså goda skäl att sanera radon i huset om man uppmätt för höga radonvärden, 200 Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter inomhusluft). Sverige och Finland är på grund av sina rika uranfyndigheter extra utsatta för radon.

Vart kommer radon ifrån?

Innan man gör en radonsanering måste radonkällan fastställas. Det finns tre huvudsakliga källor till radon i hemmet: marken under huset, byggnadsmaterialet och hushållsvattnet. Radon från byggnadsmaterialet kommer främst från så kallad blåbetong, en betong som tillverkats på bas av alunskiffer, men förekommer också i tegel och betongprodukter som framställts av slagg från bl a järnmalm. Radon förekommer alltid i viss mängd i hushållsvattnet och i bland i så hög halt att det både är en hälsofara och kan påverka mängden radon i luften. Radon i marken förekommer över hela Sverige och har som regel störst koncentrationer i på grusåsar och lägst på ler- eller siltmark. Problemen med radon är störst där det förekommer uranrika graniter eller alunskiffer, exempelvis stor-Stockholm, Närke och Västra Götaland. För att fastställa var radonet kommer ifrån utförs vanligen mätningar i jordluft och i vattnet, inomhus mäts gammastrålningen. Detta leder radonkonsulten till en slutsats om radonkällan.

Hur man sanerar radon

Efter att man har konstaterat varifrån de höga värdena av radon kommer kan man sanera radonet.

Sanera radon i hushållsvatten

Radon i hushållsvattnet är enkelt att sanera med en radonavskiljare, en utrustning som luftar vattnet innan det används i hemmet vilket skiljer av huvuddelen av radongasen. I enklare fall kan det räcka att bara arrangera en kraftigare ventilation i våtutrymmena för att framgångsrikt sanera bort radon.

Sanera radon i byggmaterial

Radon i byggmaterialet kan i enkla fall saneras med förbättrad ventilation inomhus. I svårare fall väljs vanligen en av tre metoder

  • Byta ut allt material som innehåller höga värden av radon
  • Montera material som inte släpper igenom radon på väggar och golv som är utförda i radonhaltigt material
  • Ventilerade väggar och golv anordnas där byggnadsmaterialet är radonhaltigt

Saneringsmetoderna har som regel goda resultat om de utförs fackmannamässigt. Applicering av radontätt skikt kan leda till fuktskador om ytan som skall täckas utgör källarvägg eller golv mot mark är ventilerade väggar och golv att föredra som metod att sanera radon eftersom denna metod även håller torrt.

Sanera radon från marken

Radon i marken saneras olika beroende på grundläggningsmetod. Enklast att åtgärda är hus på krypgrund eller torpargrund, svårast är hus med platta på mark och källare.

Sanera radon från krypgrund

Oftast klarar sig hus med en uteluftsventilerad krypgrund bra mot radon men stängs den naturliga ventilationen av genom tätning av ventiler vid installation av kondens- eller krypgrundsavfuktare höjs radonhalten uppe i boytan.  

Hus med krypgrund eller torpargrund åtgärdas genom att ventilationen kontrolleras med en kraftfull fläkt. I enklare fall tätas inte grunden utan mängden radon reduceras med en ökad luftomsättning. Fläkten bör fuktstyras så att större ventilation erhålls när det är torrare utomhus än i krypgrunden så att radonsaneringen inte leder till en fuktskada. Ett sådant system är TrygghetsVakten Pro-X. I svårare fall med högre värden av radon, som behöver saneras, tätas grunden och undertryckssätts med en fläkt. Även i detta fall fuktstyrs fläkten så att mer ventilation erhålls när det är torrare utomhus än i grunden men fläkten skall styras så att ett litet undertryck alltid uppstår i grunden i förhållande till boytan. Ett sådant system är TrygghetsVakten Pro-S. Energiförbrukningen på detta system är som regel 8 kwh / kvm och år.

Sanera radon från betongplatta (platta på mark)

Hus med platta eller källare radonsaneras antingen genom att ventilationen ökas genom installation av frånluft eller till- och frånluftssystem, eller genom att en radonsug eller radonbrunn anordnas. 

Trygghetsvakten Radonsug RS2k

TrygghetsVakten radonsug RS2k

Ökad ventilation kostar oftast i storleksordningen 2000 kwh per år, en radonsug drar ca 500 kwh och en radonbrunn ca 700 kwh.  Exempel på radonsug för platta på mark hittar du i vår butik och hjälp med att hitta ett godkänt radonsaneringsföretag erhålls genom att fylla i ett kontaktformulär här.


Fuktnytt


Besök oss på Hem och Villa Malmö!

Snart kommer våren till Skåne och då är vi där på Hem och Villa Malmö med våra Cerifierade entreprenörer.  Vår monterplats är K13. Så ta möjligheten att diskutera med oss krypgrund eller vind under perionden 7-10 mars!
Läs mer

Träffa oss på Stockholmsmässan 11-14/10!

Det är alltid givande att träffa en fackman och vi har alla samlade från stockholmsområdet i vår monter så kom förbi!  Där kan du boka en kontroll hos våra certifierade installatörer eller bara diskutera med oss gällande din krypgrund, vind eller kanske om radon.   Boka in Hem Villa & Bostadsrätt Stockholm / Älvsjö 11-14… View Article
Läs mer

Värmebölja under veckan och upp till 30!

Värmebölja under veckan och upp till 30° över hela Sverige efter denna kalla och blöta vinter! Skönt för alla? Vi som har monterat in en TrygghetsVakten vindsavfuktare har det lite bättre än andra villaägare. Just nu håller dessa installerade avfuktare vindarna och därmed husen svalare genom en inbyggd komfortfunktion. När det är hett på villavindarna… View Article
Läs mer

TrygghetsVakten i TV5 igen!

Se TrygghetsVakten TV-rutan i kväll, klockan 21.00  i TV 5 Sofias Änglar! Åtgärden började med att den certifierade entreprenörern Waterproof sanerade råspont och vindsbjälklag med TrygghetsVaktens saneringsvätska.  Efter ett par dagars avfuktning med sorptionsavfuktaren DH2  isolerades vindsbjälklaget med ett diffusionstät polyuretanskum.  Det härdade skummet var utmärkt att krypa på. Därefter monterades vindsavfuktare Trygghethetsvakten Vind Classic… View Article
Läs mer

Vår Certifierade installatör söker medarbetare

Waterproof i Stockholm expanderar Vi på TrygghetsVakten tycker det är väldigt kul att det går bra för våra samarbetspartners! Är du intresserad eller kännner du någon som kan tänkas vara intresserad av en roll som säljande installatör hos Waterproof så hör av er till Janne Gibsten på 08-560 431 55.  Det är ett arbete som… View Article
Läs mer

Certifierad installatör av vindsavfuktare på TV den 3/4 kl 20,00!!

TrygghetsVaktens certifierade installatör Bosse på BMR räddar en riktigt möglig vind i Lessebo.  Allt detta kan man nu se på Sofias Änglar avsnitt 10, TV5, måndagen 3/4 klockan 20,00*.  Vinden saneras mot både svartmögel och vitmögel. Därefter monteras TrygghetsVaktens vindsavfuktare för att skydda för den kalla årstidens fukt- och kondens mot insidan av yttertaket.  Så… View Article
Läs mer

Besök oss på vårens mässor!

Besök oss på Stora Villamässan i Malmö  1-4 mars 2018, monter nr K13 . Det går också bra att boka en inspektion av din krypgrund eller vind med någon av våra entreprenörer. Eller kom bara förbi och plocka en broschyr. Vi kommer även lite senare i vår  vara med på Nordbygg, Stockholmsmässan i Älvsjö den 10-13 april monter nr A18:03. Oberoende av… View Article
Läs mer

Säljansvarig södra Sverige sökes!

Det går bra för TrygghetsVakten därför söker vi nu en säljansvarig södra Sverige under våren 2018. TrygghetsVakten och systerbolaget Mätforum, med ett starkt sortiment inom mätinstrument, radonsugar, avfuktare för vattenskador och sanering behöver rekrytera en ansvarig för försäljning i södra Sverige.  Vi tänkte att utgångsorten skulle vara Göteborg.  Kundgrupper är primärt företag inom bygg- och … View Article
Läs mer

Höstens mässor i Stockholm och Göteborg

12-15 oktober i Älvsjö / Stockholmsmässan ställer vi ut på Hem, villa & bostadsrätt och har moterplats A03:18.  Sedan fortsätter vi med Hem, Villa & Bostadsrätt Göteborg 2017, den 27 – 29 oktober på Svenska Mässan och monterplats C03:01. Kom och fråga oss om din krypgrund eller vind.  Det går ocks bra att boka en… View Article
Läs mer