• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Certifierade installatörer över hela Sverige

Mögelspor

 

 

 

Spor kan förklaras som svamp och algers frön. En spor är en könlös förökningskropp som när den frigörs kan bilda en ny individ. Sporer produceras ofta i mycket stor omfattning och kan ligga latent under lång tid för att börja föröka sig när klimat och omgivning är den rätta.