• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Certifierade installatörer över hela Sverige

S:T Anna hus väljer TrygghetsVakten

 

Dessa hus från S:T Anna hus i Tungelstad är fuktsäkrade genom att kombinera metoder som beskrivs i  SP och boverket för att få det torrt i krypgrunden. 

Grundbotten är isolerad med 100 mm cellplast samt TrygghetsVakten Krypgrund Extra installerat i blindbotten. Detta ger en extremt fuktsäker konstruktion även vid ett eventuellt driftsavbrott. Genom att bygga grunden uteluftsvetilerad kommer även
radonhalterna hålla sig på fördelaktigt låga nivåer” säger Paul Johansson VD St Annahus.

Vidare säger han att -Detta system kommer även husägaren tillgodo med ett minimalt underhåll och en livslängd som sträcker sig 2-3 generationer framåt.