• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Certifierade installatörer över hela Sverige

Brunröta

Det finns 180 olika typer av brunrötesvamp. Allt trä man hittar som är ruttet har egentligen drabbats av brunrötesvamp. Den absolut farligaste formen av brunrötesvamp är den äkta hussvampen och det är just den sorten som man har rapporterat en markerad ökning av antal upptäckta fall det senaste året.