• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Rikstäckande nätverk av certifierade installatörer

Checklista vid fuktkvotsmätning

 

 

 

Fuktkvot anger fuktinnehållet i kg vatten per kg torrt material i %. Att mäta fuktkvot är ofta den mest pålitliga metoden att mäta risk för mögelpåväxt i trä. Mäter du i gran eller furu skall fuktkvoten inte överstiga 17-18% för att vara säker på att det inte kan växa mögel. vid 24% fuktkvot kan röta få fäste i materialet. För att mäta fuktkvot använder man en insticksmätare. Mätaren har två eller flera piggar som man trycker in i materialet. Fuktkvotsmätaren mäter det elektriska motståndet mellan piggarna och kan på det sättet räkan ut hur mycket vatten det finns i materialet. Men tillvägagångssättet är följande:

1) Kontrollera att materialet är inte behandlat eller sanerat med något salt som kan leda ström.  Exempel på vanligt förekommande i byggnader är borsalt som förekommer i tryckt virke eller natriumklorid. Om konstruktionen är behandlad monteras referensvirke och nya mätningar utförs senare datum.

2) Kontrollera att rätt träslag är inställt på fuktkvotsmätaren.

3) Om temperatur går att ställa in - gör det.  Annars kompensera efter instrumenttillverkarens instruktioner.

4) Tryck in elektroderna i fiberrikningen på träts flatsida, mest korrekt är ca 30 cm från ändträ.

5)  Avläs inom 2-3 sekunder.  Upprepa proceduren på ca tre ställen tätt intill varandra och beräkna medelvärdet för området.