Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel

Installera TrygghetsVaktens vindsavfuktare

 

 

 

TrygghetsVakten Vind monteras med värmekabeln spridd i utrymmet längs med takfoten på norrsidan. Fläkten  monteras så att den blåser in luft från ett luftintag på vindsgaveln.

Bäst är att hänga upp fläkten i de medföljande gummianslutningarna för att minimera vibrationer. Rätt monterad skall fläkten inte behöva höras ned till boutrymmena. Ventilationskåpa och ljuddämpare monteras också för att minska fläktljudet ytterligare. I den idag vanligaste vindskonstruktionen finns mycket ventilation via takfot. Det mesta sätts för och lite frånluftsventilation sparas för att möjliggöra ett luftgenomflöde genom hela vindsutrymmet. I äldre vindar utan ventilation kan en utblåsventil behöva sättas upp. Om du har en avdelad vind bör du komplettera med ytterligare en eller flera fläktar och eventuellt ytterligare värmepaket.

 

Montering av fläkt tillhörande vindsavfuktaren TrygghetsVakten Vind Classic

Ventilationen avfuktar normalt vinden till långt under säkra nivåer. Det finns därför en bred marginal innan TrygghetsVakten Vind behöver aktivera uppvärmningen. När det ändå behövs uppvärmning så är det inga stora temperaturökningar som krävs, som exempel ger en höjning med 3°C en sänkning av den relativa fuktigheten med ca 15 procentenheter, från t ex 90% till  75%.

 

Montering av värmekabel tillhörande vindsavfuktaren TrygghetsVakten Vind Classic.