Mögel

Vad är mögel?

Mögel är mikroskopiska små svampar som lever av att bryta ner organiskt material och i huvudsak vegetabiliskt material såsom trä och löv. Med mögel avser man ofta synligt mycel av en mängd olika svampar men i huvudsak saprofyter.

Olika sorters mögel

Vanliga mögelsvampar är borstmögel (Aspergillus-arter) och penselmögel (Penicillium-arter). De senare är ekonomiskt mycket betydelsefulla och utnyttjas bl.a. vid framställning av ost (mögelost) och av antibiotika, t.ex. penicilliner.

Kulmögel är en annan vanlig typ av mögel. Mögelsvampar kan producera ämnen, mykotoxiner, som vållar förgiftning hos djur och människa.

Att regelbundet utsätts sig för mögel kan var skadligt. Modern forskning visar på att sporer från mögel kan var en av de viktigaste orsakerna till ökningen av allergier och astma hos unga.

Risker hälsa och mögel

Det forskas mycket på vår påverkan av sporer från mögel idag och en hel del av denna forskning visar på att mögel kan vara en av de stora orsakerna till att barn utvecklar astma och andra allergier.

I den så kallade Värmlandsstudien, Linda Hägerhed Engmans doktorsavhandling, har 400 familjer med 400 barn undersökts. 198 av dessa barn har två eller flera astmatiska eller allergiska symptom. 202 hade inga symptom på påverkan av mögel. Studien visade tydliga samband mellan dålig luft, mögel och ohälsa. Miljön som de sjuka barnen vistades i var i de flesta fall avsevärt sämre med förekomst av mögelsporer än de friska. Man såg även tendenser på att ju värre miljön var, dvs mer lukt och mögel, ju tydligare allergisymptom.

Modern forskning har tyvärr inte kommit fram till vad exakt i mögel som är skadligt. Mycket pekar dock på att det både är mögelsporer och mykotoxiner som är orsaken. Att vistas i utrymmen med stora förekomster av mögel är alltid att betrakta som en hälsorisk. Att bo med barn i en miljö med mögel är rent vårdslöst. Läs mer mögel och hälsa här och här.

Risker konstruktioner och mögel

Mögel är inte heller bra för konstruktioner i en fastighet. Mögeldoft och synligt mögel är en varningsklocka berättar att klimatet är för fuktigt och en åtgärd nödvändig. Om röta och mögel frodas i en krypgrund eller på en vind är det bara en tidsfråga innan det kan bli aktuellt för en omfattande sanering. Att byta ut trossbotten och isolering i en krypgrund på grund av ett mögelangrepp kostar normalt upp till 250 000 kr, Att lägga om taket på en vind kostar normalt detsamma. Generellt kan man idag dra slutsatsen att mögel skall inte skall accepteras i huskonstruktioner oavsett om det är i boytan eller konstruktionen utanför boytan.


Fuktnytt


Besök oss på Hem och Villa Malmö!

Snart kommer våren till Skåne och då är vi där på Hem och Villa Malmö med våra Cerifierade entreprenörer.  Vår monterplats är K13. Så ta möjligheten att diskutera med oss krypgrund eller vind under perionden 7-10 mars!
Läs mer

Träffa oss på Stockholmsmässan 11-14/10!

Det är alltid givande att träffa en fackman och vi har alla samlade från stockholmsområdet i vår monter så kom förbi!  Där kan du boka en kontroll hos våra certifierade installatörer eller bara diskutera med oss gällande din krypgrund, vind eller kanske om radon.   Boka in Hem Villa & Bostadsrätt Stockholm / Älvsjö 11-14… View Article
Läs mer

Värmebölja under veckan och upp till 30!

Värmebölja under veckan och upp till 30° över hela Sverige efter denna kalla och blöta vinter! Skönt för alla? Vi som har monterat in en TrygghetsVakten vindsavfuktare har det lite bättre än andra villaägare. Just nu håller dessa installerade avfuktare vindarna och därmed husen svalare genom en inbyggd komfortfunktion. När det är hett på villavindarna… View Article
Läs mer

TrygghetsVakten i TV5 igen!

Se TrygghetsVakten TV-rutan i kväll, klockan 21.00  i TV 5 Sofias Änglar! Åtgärden började med att den certifierade entreprenörern Waterproof sanerade råspont och vindsbjälklag med TrygghetsVaktens saneringsvätska.  Efter ett par dagars avfuktning med sorptionsavfuktaren DH2  isolerades vindsbjälklaget med ett diffusionstät polyuretanskum.  Det härdade skummet var utmärkt att krypa på. Därefter monterades vindsavfuktare Trygghethetsvakten Vind Classic… View Article
Läs mer

Vår Certifierade installatör söker medarbetare

Waterproof i Stockholm expanderar Vi på TrygghetsVakten tycker det är väldigt kul att det går bra för våra samarbetspartners! Är du intresserad eller kännner du någon som kan tänkas vara intresserad av en roll som säljande installatör hos Waterproof så hör av er till Janne Gibsten på 08-560 431 55.  Det är ett arbete som… View Article
Läs mer

Certifierad installatör av vindsavfuktare på TV den 3/4 kl 20,00!!

TrygghetsVaktens certifierade installatör Bosse på BMR räddar en riktigt möglig vind i Lessebo.  Allt detta kan man nu se på Sofias Änglar avsnitt 10, TV5, måndagen 3/4 klockan 20,00*.  Vinden saneras mot både svartmögel och vitmögel. Därefter monteras TrygghetsVaktens vindsavfuktare för att skydda för den kalla årstidens fukt- och kondens mot insidan av yttertaket.  Så… View Article
Läs mer

Besök oss på vårens mässor!

Besök oss på Stora Villamässan i Malmö  1-4 mars 2018, monter nr K13 . Det går också bra att boka en inspektion av din krypgrund eller vind med någon av våra entreprenörer. Eller kom bara förbi och plocka en broschyr. Vi kommer även lite senare i vår  vara med på Nordbygg, Stockholmsmässan i Älvsjö den 10-13 april monter nr A18:03. Oberoende av… View Article
Läs mer

Säljansvarig södra Sverige sökes!

Det går bra för TrygghetsVakten därför söker vi nu en säljansvarig södra Sverige under våren 2018. TrygghetsVakten och systerbolaget Mätforum, med ett starkt sortiment inom mätinstrument, radonsugar, avfuktare för vattenskador och sanering behöver rekrytera en ansvarig för försäljning i södra Sverige.  Vi tänkte att utgångsorten skulle vara Göteborg.  Kundgrupper är primärt företag inom bygg- och … View Article
Läs mer

Höstens mässor i Stockholm och Göteborg

12-15 oktober i Älvsjö / Stockholmsmässan ställer vi ut på Hem, villa & bostadsrätt och har moterplats A03:18.  Sedan fortsätter vi med Hem, Villa & Bostadsrätt Göteborg 2017, den 27 – 29 oktober på Svenska Mässan och monterplats C03:01. Kom och fråga oss om din krypgrund eller vind.  Det går ocks bra att boka en… View Article
Läs mer