Om radon i fastigheter

Radon

 

 

 

Radon är en gas som bildas när ett radioaktivt grundämne – radium – sönderfaller. Radon gör människor sjuka om de får för mycket i sig. Radon kan ta sig upp ur marken och in i ditt hus genom läckage från grund. Det är luktfritt och osynlig men kan upptäckas genom mätning med en spårfilmsdosa eller med speciella mätinstrument. Ibland kan radon också finnas i det material som man har byggt ditt hus av såsom blåbetong.

Radon och dess sönderfallsprodukter, sk radondöttrar dvs radioaktiv metall, andas in av inneboende i radonhus och kan ge upphov till lungcancer. Aktuellt gränsvärde är för småhus 200 Becquerel (Bq) vilket innebär att 200 radonatomer sönderfaller per sekund och kubikmeter luft. Högsta radonhalt på arbetsplatser är 400 Bq/m3. Vid högre värden än så bör åtgärder sättas in. Det diskuteras att sänka gränsvärdet ytterligare. Mätningen skall ske utanför vädringssäsongen eftersom inomhusvärdena är högre då. Om fastigheten är belägen i högriskområden och har eget vatten kan det dessutom finnas risk att radon kommer in i vattnet och ge förhöjda radongashalter.

Det genomsnittliga årsmedelvärdet i svenska bostäder är enligt Statens strålskyddsinstitut ca 100/Bq/m3.

Det finns flera metoder att sänka radontransporten från krypgrunden men nästan alla har den tråkiga bieffekten att krypgrunden får för höga fuktvärden med mögel och röta som resultat. TrygghetsVakten Pro är ett alternativ som INTE försämrar klimatet utan även skyddar krypgrunden mot röta och mögel.

Andra åtgärder mot radon i krypgrund är att till exempel installera TrygghetsVaktens Armerad Marktäckning som fungerar som radonbroms och är lätt att lägga tät. När det gäller förhöjda radongashalter på grund av byggnadsmaterialet handlar det om att förbättra ventilationen i bostadsdelen eller att sätta in spärrskikt som stoppar radon.

Det finns bidrag att få från länsstyrelsen om mätningarna visar på en radonkoncentration på över 200 Bq/m3. Bidraget kan bli ett maxbelopp på 25 000 kronor.

Radon i bostäder kommer till största delen från marken. Åtgärder bör inriktas från att förhindra inläckning av radongasen genom vägg- och golvytor som gränsar mot mark. Man bör täta så långt som möjligt men enbart tätningsåtgärder räcker endast om radonkoncentrationen i marken är låg.

Att ventilera bort gasen i byggnaden är utsiktslöst om radonhalten över tusen Bq/m³.

Radon bildas i berggrunden och läcker upp genom överliggande marklager om dessa är luftgenomsläppliga. Det är egentligen bara lera som naturligt är tillräckligt tätt för att hindra gasgenomträngning.

Marken under byggnaden värms upp av byggnaden och luften i marken där blir varmare och lättare än markluft utanför byggnaden. Detta skapar en uppåtgående luftström som drar med sig radongas.

Luften i byggnaden är oftast varmare än utomhus vilket skapar en termik i byggnaden som ger ett undertryck i källaren. Alla förutsättningar samverkar till att föra in radongas i byggnaden.

Oftast ska åtgärden inriktas på att på något sätt ventilera bort radongasen från marken närmast byggnaden eller ändra på tryckförhållanden i marken utanför byggnaden så att radon inte tränger in. Beroende på förutsättningar kan man suga eller trycka luft under byggnaden eller suga luft bredvid byggnaden.


Fuktnytt


Besök oss på Hem och Villa Malmö!

Snart kommer våren till Skåne och då är vi där på Hem och Villa Malmö med våra Cerifierade entreprenörer.  Vår monterplats är K13. Så ta möjligheten att diskutera med oss krypgrund eller vind under perionden 7-10 mars!
Läs mer

Träffa oss på Stockholmsmässan 11-14/10!

Det är alltid givande att träffa en fackman och vi har alla samlade från stockholmsområdet i vår monter så kom förbi!  Där kan du boka en kontroll hos våra certifierade installatörer eller bara diskutera med oss gällande din krypgrund, vind eller kanske om radon.   Boka in Hem Villa & Bostadsrätt Stockholm / Älvsjö 11-14… View Article
Läs mer

Värmebölja under veckan och upp till 30!

Värmebölja under veckan och upp till 30° över hela Sverige efter denna kalla och blöta vinter! Skönt för alla? Vi som har monterat in en TrygghetsVakten vindsavfuktare har det lite bättre än andra villaägare. Just nu håller dessa installerade avfuktare vindarna och därmed husen svalare genom en inbyggd komfortfunktion. När det är hett på villavindarna… View Article
Läs mer

TrygghetsVakten i TV5 igen!

Se TrygghetsVakten TV-rutan i kväll, klockan 21.00  i TV 5 Sofias Änglar! Åtgärden började med att den certifierade entreprenörern Waterproof sanerade råspont och vindsbjälklag med TrygghetsVaktens saneringsvätska.  Efter ett par dagars avfuktning med sorptionsavfuktaren DH2  isolerades vindsbjälklaget med ett diffusionstät polyuretanskum.  Det härdade skummet var utmärkt att krypa på. Därefter monterades vindsavfuktare Trygghethetsvakten Vind Classic… View Article
Läs mer

Vår Certifierade installatör söker medarbetare

Waterproof i Stockholm expanderar Vi på TrygghetsVakten tycker det är väldigt kul att det går bra för våra samarbetspartners! Är du intresserad eller kännner du någon som kan tänkas vara intresserad av en roll som säljande installatör hos Waterproof så hör av er till Janne Gibsten på 08-560 431 55.  Det är ett arbete som… View Article
Läs mer

Certifierad installatör av vindsavfuktare på TV den 3/4 kl 20,00!!

TrygghetsVaktens certifierade installatör Bosse på BMR räddar en riktigt möglig vind i Lessebo.  Allt detta kan man nu se på Sofias Änglar avsnitt 10, TV5, måndagen 3/4 klockan 20,00*.  Vinden saneras mot både svartmögel och vitmögel. Därefter monteras TrygghetsVaktens vindsavfuktare för att skydda för den kalla årstidens fukt- och kondens mot insidan av yttertaket.  Så… View Article
Läs mer

Besök oss på vårens mässor!

Besök oss på Stora Villamässan i Malmö  1-4 mars 2018, monter nr K13 . Det går också bra att boka en inspektion av din krypgrund eller vind med någon av våra entreprenörer. Eller kom bara förbi och plocka en broschyr. Vi kommer även lite senare i vår  vara med på Nordbygg, Stockholmsmässan i Älvsjö den 10-13 april monter nr A18:03. Oberoende av… View Article
Läs mer

Säljansvarig södra Sverige sökes!

Det går bra för TrygghetsVakten därför söker vi nu en säljansvarig södra Sverige under våren 2018. TrygghetsVakten och systerbolaget Mätforum, med ett starkt sortiment inom mätinstrument, radonsugar, avfuktare för vattenskador och sanering behöver rekrytera en ansvarig för försäljning i södra Sverige.  Vi tänkte att utgångsorten skulle vara Göteborg.  Kundgrupper är primärt företag inom bygg- och … View Article
Läs mer

Höstens mässor i Stockholm och Göteborg

12-15 oktober i Älvsjö / Stockholmsmässan ställer vi ut på Hem, villa & bostadsrätt och har moterplats A03:18.  Sedan fortsätter vi med Hem, Villa & Bostadsrätt Göteborg 2017, den 27 – 29 oktober på Svenska Mässan och monterplats C03:01. Kom och fråga oss om din krypgrund eller vind.  Det går ocks bra att boka en… View Article
Läs mer