Platta på mark

 

 

 

Metoden med betongplatta på mark kom till Sverige från USA under 50 talet som ett enklare sätt att grundlägga. I USA hade det fungerat ganska bra med denna konstruktion på grund av ett gynnsammare klimat och annan jordmån. I Sverige visade det sig var större problem. Med vår jordmån och vårt klimat visade det sig att fuktvandringen från betongen in i träkonstruktioner, såsom syll, i fastigheten blir omfattande. I vissa fall placerades det även spikreglar i betongen för att kunna fästa ett övergolv samt isolera plattan från ovansidan. Dessa angreps snabbt och genererade lukt, mögel och röta.

Ex.Vill man göra om i köket och avser att flytta avlopp och vatten så kräver det mycket stora arbetsinsatser. En annan risk med platta är om man får en vattenläcka ifrån ex en diskmaskin. Denna läcka skulle med en källare eller krypgrund ha begränsats till ett mindre område då vattnet kan ta sig genom konstruktionen. Med en modern platta så har vattnet ingenstans att ta vägen och risken är att det sprider sig över ett större område med en större sanering med avfuktning som följd.

Varför blir det fuktskador med platta på mark?

Platta på mark är ett modernt namn för en grund som läggs direkt mot mark och används som undergolv i fastigheter utan källare. Från 60-talet och fram till 80-talet byggdes ett stort antal hus med platta på mark. Med tiden visade det sig att en stor del av dessa hus drabbats av fuktproblem som kom från undergolvet.

Man antog att då att golvet ej kunde ha kontakt med marken och att krypgrunder var lösningen på problemet. Det blev bättre men inte riktigt bra, man skyddade nämligen inte krypgrunderna mot sommarkondens.

 

Platta på mark, källare och krypgrund har gett upphov till fuktskador såsom mögel och röta, i ungefär lika stor omfattning. Flera fall av allergiska reaktioner började dyka upp och begreppet sjuka hus var i och med detta fött.

 

Det huvudsakliga skälet till att platta på mark inte fungerade tillfredsställande var att plattan blev kall i det att isoleringen placerades ovan plattan. Men det fanns också problem med en stor känslighet för brister i dränering och dagvattenavledning. Når vatten plattan sugs det omedelbart upp och det tar lång tid på sig att torka ut. I moderna konstruktioner undviks kondensering mot plattan men problemen med den höga känsligheten för brister i vattenavledningen kvarstår. Felfallen är dock färre än tidigare.

Platta på mark är en oflexibel konstruktion. Det är inte möjligt att t ex höjdjustera en platta efter en marksättning, något som med krypgrund är ganska enkelt. Det är också svårt att reparera t ex ingjuten golvvärme eller att flytta en toalett. Omfattningen av vattenskador tenderar också att vara större eftersom plattan torkar så långsamt.

 

Inåtriktad ångvandring från marken.

En platta på mark kan liknas med ett lock som läggs direkt på marken. Den naturliga avdunstningen från marken hindras och den fuktiga luften under plattan i ett singellager blir mättad med vatten ånga. Då betongplatta gjuts direkt på singel eller makadam blir luftens relativa fuktighet närmare 100 %, hela vägen upp till ovansidan av betongplattan.

Detta skapar ett högre ångtryck från den fuktiga jordluften och blir högre än inomhus. Detta ”trycker” i praktiken upp fuktig markluft genom betongplattan. Detta kallas för inåtriktad ångvandring.

Samma gäller för en nyligen gjuten betongplatta. Uttorkningen av denna kan endast ske uppåt, En tillräcklig uttorkning erhålls således endast i betongplattans övre skikt, eftersom betongplattans undersida vilar på fuktigt grusmaterial. Detta i kombination med att vattenånga i jordluften trycks upp i betongplattan skapar en omfattande fuktrisk. Det riktigt farliga med denna typ av fuktskada är att den tar lång tid och sker långsamt. Det gör det svårt för de flesta att kunna härleda skadan till dessa omständigheter.

 

kapillärsugning

Betongplattor som gjuts på sandigt grus, sand, mosand, morän, eller lera kommer alltid suga upp mycket fukt från marken. Detta gäller även fyllning mot kantbalkarnas sidor (socklar). Dessa skador kommer då snabbt. Singel och makadam ger avsevärt lägre mängder fukt jämfört med dessa jordarter. Något säkert skydd mot fukt erhålls inte ens med tvättat stenmaterial vid normala tjocklekar på det kapillärbrytande skiktet. En mindre nedsmutsning av materialet förstör hela egenskaperna och materialet är i praktiken förstört.

 

Bristande dränering

Det är förekommer att fuktskador i platta på mark beror på brister i dräneringen. Då grundläggningsdjupet är litet kommer sällan grundvatten upp till betongens underkant, men med en svag dränering följer nästan alltid att dagvattnet tidvis står högt. Det leder till att plattan snabbt absorberar vatten som sedan tar mycket lång tid att torka ur. Under tiden uppstår ofta fuktskador.

 

Fukt på grund av ytvatten

Om markytan kring grunden lutas mot plattan kommer kan ytvatten sugas upp av betongen.

Täta skikt på golven

Då fukt alltid måste kunna torka ur från något håll är det en stor risk att använda täta golvmaterial såsom plastmattor, linoliummattor eller plastade trägolv. Framför allt om betongplattan inte är utförd enligt modern byggstandard.

Betongplattan blir då fuktig under övergolvmaterialet. Lim och organiskt material blir vått, vilket leder till fuktproblem och i förlängningen lukt och mögel. Även täta skikt på utsidan av betongplattan skapar problem med uttorkningen. Syllar av trä får ofta höga fuktvärden. Puts på socklar kan frostsprängas av inbunden fukt.

 

Takavvattning som inte rinner från huset

Ett stuprör som släpper ut vatten en bit över marken kan skapa en grop intill sockeln. Gropen samlar upp vatten som sugs upp av betongen.

En enda av dessa konstruktionsmissar kan var tillräckligt för att skapa ett omfattande fuktproblem med mögel, dålig lukt och kostsamma reparationer som följd.

Dagens konstruktion av platta på mark är avsevärt säkrare när den utförs på rätt sätt. Idag isolerar man mot marken innan man gjuter plattan. Man gjuter i regel in vattenburen golvvärme i plattan vilket ger en vettig värmeekonomi.

Baksidan på de moderna betongplattorna är att de inte längre är någon billig lösning samt att de är en oflexibel lösning.


Fuktnytt


Besök oss på Hem och Villa Malmö!

Snart kommer våren till Skåne och då är vi där på Hem och Villa Malmö med våra Cerifierade entreprenörer.  Vår monterplats är K13. Så ta möjligheten att diskutera med oss krypgrund eller vind under perionden 7-10 mars!
Läs mer

Träffa oss på Stockholmsmässan 11-14/10!

Det är alltid givande att träffa en fackman och vi har alla samlade från stockholmsområdet i vår monter så kom förbi!  Där kan du boka en kontroll hos våra certifierade installatörer eller bara diskutera med oss gällande din krypgrund, vind eller kanske om radon.   Boka in Hem Villa & Bostadsrätt Stockholm / Älvsjö 11-14… View Article
Läs mer

Värmebölja under veckan och upp till 30!

Värmebölja under veckan och upp till 30° över hela Sverige efter denna kalla och blöta vinter! Skönt för alla? Vi som har monterat in en TrygghetsVakten vindsavfuktare har det lite bättre än andra villaägare. Just nu håller dessa installerade avfuktare vindarna och därmed husen svalare genom en inbyggd komfortfunktion. När det är hett på villavindarna… View Article
Läs mer

TrygghetsVakten i TV5 igen!

Se TrygghetsVakten TV-rutan i kväll, klockan 21.00  i TV 5 Sofias Änglar! Åtgärden började med att den certifierade entreprenörern Waterproof sanerade råspont och vindsbjälklag med TrygghetsVaktens saneringsvätska.  Efter ett par dagars avfuktning med sorptionsavfuktaren DH2  isolerades vindsbjälklaget med ett diffusionstät polyuretanskum.  Det härdade skummet var utmärkt att krypa på. Därefter monterades vindsavfuktare Trygghethetsvakten Vind Classic… View Article
Läs mer

Vår Certifierade installatör söker medarbetare

Waterproof i Stockholm expanderar Vi på TrygghetsVakten tycker det är väldigt kul att det går bra för våra samarbetspartners! Är du intresserad eller kännner du någon som kan tänkas vara intresserad av en roll som säljande installatör hos Waterproof så hör av er till Janne Gibsten på 08-560 431 55.  Det är ett arbete som… View Article
Läs mer

Certifierad installatör av vindsavfuktare på TV den 3/4 kl 20,00!!

TrygghetsVaktens certifierade installatör Bosse på BMR räddar en riktigt möglig vind i Lessebo.  Allt detta kan man nu se på Sofias Änglar avsnitt 10, TV5, måndagen 3/4 klockan 20,00*.  Vinden saneras mot både svartmögel och vitmögel. Därefter monteras TrygghetsVaktens vindsavfuktare för att skydda för den kalla årstidens fukt- och kondens mot insidan av yttertaket.  Så… View Article
Läs mer

Besök oss på vårens mässor!

Besök oss på Stora Villamässan i Malmö  1-4 mars 2018, monter nr K13 . Det går också bra att boka en inspektion av din krypgrund eller vind med någon av våra entreprenörer. Eller kom bara förbi och plocka en broschyr. Vi kommer även lite senare i vår  vara med på Nordbygg, Stockholmsmässan i Älvsjö den 10-13 april monter nr A18:03. Oberoende av… View Article
Läs mer

Säljansvarig södra Sverige sökes!

Det går bra för TrygghetsVakten därför söker vi nu en säljansvarig södra Sverige under våren 2018. TrygghetsVakten och systerbolaget Mätforum, med ett starkt sortiment inom mätinstrument, radonsugar, avfuktare för vattenskador och sanering behöver rekrytera en ansvarig för försäljning i södra Sverige.  Vi tänkte att utgångsorten skulle vara Göteborg.  Kundgrupper är primärt företag inom bygg- och … View Article
Läs mer

Höstens mässor i Stockholm och Göteborg

12-15 oktober i Älvsjö / Stockholmsmässan ställer vi ut på Hem, villa & bostadsrätt och har moterplats A03:18.  Sedan fortsätter vi med Hem, Villa & Bostadsrätt Göteborg 2017, den 27 – 29 oktober på Svenska Mässan och monterplats C03:01. Kom och fråga oss om din krypgrund eller vind.  Det går ocks bra att boka en… View Article
Läs mer