• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Rikstäckande nätverk av certifierade installatörer

Var passar TrygghetsVakten Pro-S


 

 

För dig med höga radonvärden som kommer från krypgrunden är TrygghetsVakten Pro-S en självklar lösning. Genom att TrygghetsVakten Pro-S avfuktar med ett undertryck hindrar du effektiv radon från att ta sig in till boytan i fastigheten.

Karta över uppmätta radonvärden i Sverige

 

För dig med kraftig mikrobiell lukt från mögel, jordbakterier, metan eller tryckimpregnerat virke är TrygghetsVakten Pro-S en mycket bra lösning då avfuktningssystemet alltid ser till att luftflödet mellan krypgrund och boyta flödar mot krypgrunden. TrygghetsVakten Pro-S har en mycket låg energiförbrukning vilket gör den till ett miljövänligt alternativ vid radon och luktsanering.

Välisolerad krypgrund med litet fukttillskott

Har du lukter från tryckimpregnerad syll, tidigare mögelskada eller jordlukt är TrygghetsVakten Pro-S ett bra alternativ till att riva ut allt skadat material till skyhöga kostnader.

omfattande mögelangrepp av vitmögel i krypgrund

Omfattande mögelangrepp av vitmögel i krypgrund

Röta på planka från en krypgrund

Röta på planka från en krypgrund