• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Rikstäckande nätverk av certifierade installatörer

Vad är TrygghetsVakten Pro-S

TrygghetsVakten Pro-S är en miljövänlig helhetslösning för att förebygga hälsofaror i hus på grunder med fukt, lukt eller radonproblem. TrygghetsVakten Pro-S är en långtidsstabil lösning som passar bra i de flesta utsatta fastigheter. Systemet är mer eller mindre underhållsfritt och har en uppskattad livslängd på minst 50 år undantaget fläkten som har en uppskattad livslängd på 10 år. Energiförbrukningen är mycket låg och en fastighet på 100 kvm har en uppskattad förbrukning på under 800 kwh per år. Systemet kommer med upp till sju års garanti på alla delar.

Med Trygghetsvakten Pro-S installerad i din krypgrund hindras ovälkomna lukter från att ta sig in i huset genom ett kontrollerat undertryck. Radon och lukter ventileras ut ur grunden med hjälp av en fläkt och fukt stoppas med hjälp av kontrollerad tillförsel av värme. Trygghetsvakten Pro-S är den enda lösningen som gör allt detta och din säkerhet mot de problem som krypgrunden kan orsaka.

TrygghetsVakten Pro-S är det självklara valet när det finns risk för fuktpåverkan i kombination med radon eller luktsmitta. För optimalt resultat bör krypgrunden även skyddas med krypgrundsisolering.