• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Rikstäckande nätverk av certifierade installatörer

Så fungerar TrygghetsVakten Pro-S

 

 

 

TrygghetsVakten Pro-S installeras i t ex en krypgrund, torpargrund eller kallkällare och använder tre samverkande metoder för att skapa ett friskt och hälsosamt hus. Länk till installationsanvisning!

  • När det är torrt ute drivs en fläkt på maximal hastighet vilket avfuktar ut grunden med hjälp av den torra uteluften.
  • När det är fuktigt ute sänks varvtalet på fläkten så mycket att ett minimalt, momentant anpassat, undertryck skapas gentemot boendeytan vilket hindrar radongas,  mögelsporer och dofter att spridas uppåt, utan att grunden fuktas upp. Systemet övervakar klimatet och avgör om det börjar närma sig risk för fuktskador.
  • Räcker inte ventilationen med torr luft utifrån, tillförs precis så mycket värme som krävs för att hindra mögel och röta att utvecklas.

Resultatet är ett avfuktat utrymme, utan risk att radon och mögel tar sig in i boendeytan. TrygghetsVakten Pro-S är ett extremt energisnålt och mer eller mindre underhållsfritt avfuktningssystem.

TrygghetsVakten Pro-S använder TrygghetsVaktens patentsökta långtidsstabila sensorer och använder bara en enda rörlig del, fläktrotorn. Avfuktningssystemet är konstruerat för att vara en fast installation i huset, såväl avseende på energiförbrukning, livslängd som underhåll.

Energiförbrukningen är normalt under 8 kwh per kvm och år vilket är en fjärdedel av energiförbrukningen hos de idag vanligaste systemen. Detta gör systemet mycket miljövänligt. Avfuktaren har en beräknad livslängd på 50 år, förutom fläkten som bör bytas en gång per decennium.