• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Certifierade installatörer över hela Sverige

Var passar TrygghetsVakten Pro-E

 

 


TrygghetsVakten Pro-E är ofta förstahandsvalet i krypgrunder som har ett, över genomsnittet, högt fukttillskott utan att boytan har blivit utsatt för luktsmitta. Genom att använda det befintliga klimatet för att torka ut krypgrunden har krypgrundsavfuktaren en mycket stor avfuktningskapacitet till en mycket låg energiåtgång.

Krypgrunder med omfattande avdunstning inne i grunden och krypgrunder som står i en väldigt fuktig omgivning kan med en termisk avfuktare ibland få högre driftskostnad än normalt. För dessa fall har vi konstruerat TrygghetsVakten Pro-E som med hjälp av fuktstyrd ventilation kraftigt minskar driftstiden på den termiska avfuktaren som ingår i systemet.

Till skillnad från TrygghetsVakten Pro-X har inte denna avfuktare någon kontinuerlig fläktdrift utan den forcerade ventilationen stängs av helt så snart det inte är gynnsamt att ventilera in utomhusluft eller om det finns risk för frostskador i krypgrunden.