• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Certifierade installatörer över hela Sverige

Så fungerar TrygghetsVakten Pro-E

 

 

 

TrygghetsVakten Pro-E är en effektiv och miljövänlig lösning på de fuktproblem som finns i krypgrunder. Genom att forcera mycket luft genom krypgrunden då luften utomhus är torrare än i krypgrunden uppnås en maximalt uttorkande effekt av omgivningens torrperioder.
Till skillnad mot TrygghetsVakten Pro-X och Pro-S håller inte TrygghetsVakten Pro-E något kontinuerligt undertryck i krypgrunden vilket gör den olämplig vid en eventuell luktsmitta eller vid höga radonvärden. Fokus ligger på att skapa en så torr miljö i krypgrunden som är möjligt utan att tillföra någon risk för frostskador.

Krypgrundsavfuktaren övervakar klimatet i krypgrunden samt utomhus. När det är möjligt att använda utomhusluften för att torka krypgrunden, ventileras det in luft i grunden. Räcker inte detta för att skapa ett riskfritt klimat tillförs det värme. Genom att värma luften sänker man den relativa luftfuktigheten och samtidigt drives den kalla, fuktiga luften ut.  TrygghetsVakten Pro-E stänger även ner ventilationen när det finns risk för utkylning av krypgrunden. Detta gör den även lämplig i krypgrunder som kan utsättas för minusgrader. Enkelt och effektivt med minsta möjliga energiåtgång.

Ventilationen i krypgrunden sätts delvis för men minst en tilluftsventil lämnas öppen i varje utrymme för att säkerställa en luftgenomströmning genom hela grunden. Den kvarvarande öppna ventilationen innebär också att det finns gott om tid att upptäcka ett driftsavbrott utan att risk för skada föreligger. Med äldre krypgrundsavfuktare stängdes ventilationen helt vilket innebar en risk för akuta mögelskador vid driftsavbrott. Med TrygghetsVakten Pro-E behöver du inte ta den risken!