Registrera anläggningar i fastighet

Registrera din TrygghetsVakt och förläng garantin till sju år.

Genom att fylla i formuläret förlänger du den treåriga garantin till sju år. Om du har flera fastigheter skyddade med TrygghetsVakten behöver du fylla i formuläret en gång för varje fastighet. 

När vi fört in din registrering i vårt register kommer vi skicka ett e-postmeddelande som blir ert bevis om förlängd garanti. Garantibeviset är giltigt tillsammans med inköpskvittot på anläggningen.

Grunduppgifter
Har fastigheten krypgrund
Har fastigheten vind
Anläggning 1
Monteringsplats
Anläggning 2
Monteringsplats
Anläggning 3
Monteringsplats
Anläggning 4
Monteringsplats
Anläggning 5
Monteringsplats