Registrera anläggningar i fastighet

Registrera din TrygghetsVakt, välj alternativ nedan.

Typ av installation:

Förinstallerad anläggning
(Älvsbyhus)
Anläggning installerad
i efterhand

Om du har ett Älvsbyhus där TrygghetsVakten är förinstallerad, så gäller andra villkor än om anläggningen har köpts och installerats i efterhand. Var noga med att välja korrekt alternativ.

Om du vill registrera anläggningar i mer än en fastighet, så löser du detta genom att återvända till den här sidan och välja nytt alternativ för varje fastighet.