Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel

Fuktkvot

 

 

 

Fuktkvot anger fuktinnehållet i kg vatten per kg torrt material i %. Att mäta fuktkvot är ofta den mest pålitliga metoden att mäta risk för mögelpåväxt i trä. Mäter du i gran eller furu skall fuktkvoten inte överstiga 17-18% för att vara säker på att det inte kan växa mögel. vid 24% fuktkvot kan röta få fäste i materialet. För att mäta fuktkvot använder man en insticksmätare. Mätaren har två eller flera piggar som man trycker in i materialet. Fuktkvotsmätaren mäter det elektriska motståndet mellan piggarna och kan på det sättet räkan ut hur mycket vatten det finns i materialet. Se vidare fuktkvotsmätare.