• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Certifierade installatörer över hela Sverige

Anticimex
 

Anticimex som startade sin verksamhet med att bekämpa vägglöss 1934, är idag ett internationellt företag med många verksamheter. Mathygien, brandskydd, energideklaration, överlåtelsebesiktning, fuktmätning, avfuktning, installation av avfuktare i krypgrund och vind. Dessa är några av de områden som kompletterar kärnkompetensen skadedjursbekämpning.

Mot slutet av 1990-talet flyttade Anticimex fram sina positioner inom fuktskadebranschen och är idag den dominerande aktören på den svenska marknaden, med konkurrens från Munters och TrygghetsVakten.

Anticimex har ca 4000 anställda i Europa.