• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Certifierade installatörer över hela Sverige

Värmebölja under veckan och upp till 30!

Johan, 31 maj 2018

Värmebölja under veckan och upp till 30° över hela Sverige efter denna kalla och blöta vinter!

Skönt för alla?

Vi som har monterat in en TrygghetsVakten vindsavfuktare har det lite bättre än andra villaägare. Just nu håller dessa installerade avfuktare vindarna och därmed husen svalare genom en inbyggd komfortfunktion. När det är hett på villavindarna ventileras dessa med ny, sval luft ett par gånger per timme.

Getingarna gillar den värme som finns på vindarna sommartid.  Men getingarna gillar absolut inte den kraftiga blåsten från TrygghetsVaktenfläktarna utan flyttar.

Vindsavfuktare

Vi som har TrygghetsVakten vindavfuktare slipper därmed jaga Anticimex sanerare som har fullt upp att getingsanera andra (o)skyddade vindar.

Värmen gör tyvärr att de oskyddade krypgrunderna snabbt blir fuktiga. En temperaturskillnad som uppstår just nu i grunderna ligger på 12-18° vilket gör att inkommande uteluft tappar all fukt. I vissa fall blir det bli kondens på trossbotten och därmed mögelpåväxt inom endast ett dygn.

Då är det skönt att det finns tusentals TrygghetsVakten krypgrundsavfuktare som gör sitt jobb i det tysta och håller krypgrunderna torra i Sverige.