• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Rikstäckande nätverk av certifierade installatörer

Hälsomässiga?

Rikard, 18 oktober 2013

3H-projektet "Hälsomässigt hållbara hus" har slutredovisats. 7640 boende i 481 fastigheter har intervjuats. Av dessa hus var det endast ett 20-tal som inte var sjuka. Den första gemensamma nämnaren för de friska husen var att de är fuktsäkra. Men är det inte ett underbetyg till lagstiftning, regleringar och bransch när bara 4% av husen är friska?