• Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel • Rikstäckande nätverk av certifierade installatörer

4 av 5 bostäder har undermålig innemiljö

Rikard, 11 november 2013

Boverket samlade in mängder av data i en undersökning som kallades BETSI. Efter hand analyseras datan mer och mer; i senaste numret av medlemstidningen för Svenska Innemiljöföreningen rapporteras bl a följande:

"Sarka Langer, adjungerad professor vid Chalmers och anställd på IVL Svenska Miljö- institutet AB, berättade därefter om sin forskning och analyser av BETSI-undersökningens data. En slutsats Langer drar är att 80 % av de undersökta husen inte uppfyller kraven på inomhusluft i svenska bostäder."

80% av husen klarar inte de i mina ögon för lågt ställda kraven på inomhusmiljö. Förresten har allergier ökat med ca 300% sedan oljekrisen. Hälften av barnen har nu någon form av allergi. Kan det vara dags att göra något åt inomhusmiljön i Svenska hem måntro?