Att skydda krypgrunden eller vinden från fukt, lukt & mögel har aldrig varit enklare!

Vad är TrygghetsVakten Vind?

TrygghetsVakten Vind är ett intelligent system för avfuktning, baserat på kontrollerad ventilation, som håller vindsutrymmet torrt och förhindra fuktskador. Systemet består av en datorstyrd fläkt samt en värmekälla. Genom att jämföra klimatet på vinden med utomhusklimatet ventileras vinden enbart när det är uttorkande. Räcker inte detta för att skapa en säker miljö kommer värmekällan att höja temperaturen något för att på så sätt hindra fukten från att få fäste.

TrygghetsVakten Vind kan du installera själv men de flesta väljer att låta någon av våra utbildade installatörer göra installationen. Det krävs ingen specialkunskap för att hantera anläggningen när den är i drift. Systemet är långtidsstabilt och kräver minimalt med underhåll. Energiförbrukningen brukar ligga på ett par 100 kwh per år vilket gör det till en extremt energisnål lösning, 3-4 kWh/m2/år. Livslängden på avfuktaren uppskattas till minst 50 år förutom fläkten som  har en uppskattad livslängd på ca 15 år.

Genom att utrusta vinden med TrygghetsVakten Vind skyddar du huset och din familj från framtida fuktrelaterade problem såsom röta och mögel.

TrygghetsVakten Vind saluförs som två olika paket. Ett startpaket (TrygghetsVakten Vind Start) med enbart ventilation samt ett komplett paket med både värme och ventilation (TrygghetsVakten Vind Classic). Trygghetsvakten Vind Start räcker i de flesta fall men skall man vara helt säker i alla olika vädervariationer krävs Trygghetsvakten Vind Classic.