Att skydda krypgrunden eller vinden från fukt, lukt & mögel har aldrig varit enklare!

Så fungerar TrygghetsVakten Vind

 

 

 

Normalt varierar omgivningens fuktighet mycket under de perioder vindsutrymmen har som mest problem och därför räcker det ofta att bara kontrollera ventilation.

Skulle det ändock vara fuktigt ute så länge att det hinner ackumuleras skadliga mängder fukt på vinden så värmer TrygghetsVakten Vind utrymmet med hjälp av värmekabeln tills fuktigheten har gått ned. Genom att jämföra klimatet med groförutsättningarna hos de förekommande mögel – och rötsvampsorterna kan TrygghetsVakten Vind avgöra om det börjar närma sig risk för att mögel- eller rötsvampsporer kan börja växa. Endast då värmer TrygghetsVakten Vind med värmekabeln vilket minimerar energiåtgången.

Sanering av vind med klor

Funktionen hos TrygghetsVakten Vind är alltså att avfukta vinden så mycket som möjligt när uteluften är torrare. Under perioder med ogynnsamt utomhusklimat undviker TrygghetsVakten att ventilera och övervakar istället klimatet på vinden. Om det är nödvändigt för att förhindra fuktskador så värmer TrygghetsVakten utrymmet. När temperaturen stiger så sjunker den relativa fuktigheten eftersom den är direkt temperaturberoende. På så sätt hindras mögel och rötsvamp från att etablera sig. Systemet är extremt energisnålt. Orsaken till detta är den intelligenta styrningen som kontrollerar ventilationen. Det förmodade energiåtgången är ca en tiondel mot traditionella luftavfuktare som sorptionsavfuktare.

 

TrygghetsVakten Vind finns i två olika grundpaket.

TrygghetsVakten vind Start övervakar klimatet på vinden samt klimatet utomhus. När det är torrare luft ute än inne kommer TrygghetsVakten Vind att ventilera in torr luft. Detta ger kontrollerad ventilation och bra grundförutsättningar för en frisk och torr vind.

Avfuktare för enplanshus eller sidovind. Obs att TrygghetsVakten Vind Start enbart innehåller modul för kontrollerad ventilation. Kan kompletteras med värmekabelsmodul för utbyggnad i efterhand till TrygghetsVakten Vind Classic.

TrygghetsVakten Vind Classic är i grunden samma system men är även utrustad med en värmekabel. Värmekabeln styrs på risken för skador. När klimatet är som så att mögel och röta kan växa slår styrenheten på värmekabeln och värmer vinden tills risken är avvärjd.

Avfuktare för enplanshus med full vind där vinden är en stor volym. Byggyta upp till ca 120kvm. Består av modul för kontrollerad ventilation samt värmekabelsmodul.

Komplettera med fler fläktar eller fler värmepaket

Det är enkelt att bygga ut din Trygghetsvakt med upp till tre fläktar och obegränsat med värmepaket. Detta kan vara lämpligt vid uppdelade eller större vindar. Det kan även vara nödvändigt om du har kattvindar (sidvindar) eller hus med valmat tak.