Att skydda krypgrunden eller vinden från fukt, lukt & mögel har aldrig varit enklare!

Installera TrygghetsVakten Vind

 

 

 

TrygghetsVakten Vind monteras med värmekabeln spridd i utrymmet längs med takfoten på norrsidan. Fläkten  monteras så att den blåser in luft från ett luftintag på vindsgaveln.

Bäst är att hänga upp fläkten i de medföljande hängbanden för att minimera oljud. Rätt monterad skall fläkten inte behöva höras ned till boutrymmena. Ventilationsrör och ljuddämpare monteras också för att minska fläktljudet ytterligare. I den idag vanligaste vindskonstruktionen finns mycket ventilation. Det mesta sätts för men en liten utblåsventilation sparas för att möjliggöra ett luftgenomflöde genom hela vindsutrymmet. I äldre vindar utan ventilation kan en utblåsventil behöva sättas upp. Om du har en avdelad vind bör du komplettera med ytterligare en eller flera fläktar och eventuellt ytterligare värmepaket.

Ventilationen avfuktar normalt vinden till långt under säkra nivåer. Det finns därför en bred marginal innan TrygghetsVakten Vind behöver aktivera uppvärmningen. När det ändå behövs uppvärmning så är det inga stora temperaturökningar som krävs, som exempel ger en höjning med 3°C en sänkning av den relativa fuktigheten med ca 15 procentenheter, från t ex skadliga 90% till ofarliga 75%.