Att skydda krypgrunden eller vinden från fukt, lukt & mögel har aldrig varit enklare!

Trångt på vinden?

 

 

Det är så trångt på min vind att jag inte kommer åt hela vinden, vad gör jag med ventilationen?

Om det inte heller går att komma åt från utsidan kan du pröva att använda systemet utan att stänga ventilationen och får därmed acceptera en högre driftskostnad än normalt. Det är viktigt att kontrollera kapaciteten på systemet löpande. Det bästa sättet är att använda sig av en fuktkvotsmätare för att mäta hur mycket fukt det finns i trämaterialet på vinden. Det går även bra att använda sig av TrygghetsVakten Diagnos för en bekväm mätning från boytan. Ett tredje sätt är att använda sig av kemiska Probiksindikatorer för att förvissa dig om att systemet har tillräcklig kapacitet.