Att skydda krypgrunden eller vinden från fukt, lukt & mögel har aldrig varit enklare!

Hur monterar jag på vinden?

 

 

Hur skall jag sätt upp värmekabeln på min vind. Det är ett enplanshus med hel vind?

Värmekabeln spikas fast i takstolarna så långt ner som möjligt utan att komma i kontakt med isolering, plast eller annan material. Om det är en mindre vind kommer du runt hela vägen. En del hus är större eller har murstock som delar av utrymmet. Då nöjer man sig med att täcka nord- och östsidan av vinden. Det är där det oftast är störst köldlast och därför störst behov av avfuktning. Upplever du att fuktlasten är för hög även på väst och sydsidan kan du komplettera anläggningen med ytterligare ett värmepaket. Ring oss gärna för råd. Värmen kommer att vandra uppåt och spridas över hela vinden. Se installationsanvisningen för en detaljerad beskrivning.