Att skydda krypgrunden eller vinden från fukt, lukt & mögel har aldrig varit enklare!

Energiförbrukning på vinden?

 

 

Vilken energiförbrukning skall jag räkna med på min oisolerade vind?

Med TrygghetsVakten Vind är förbrukningen oftast under 400 kwh per år räknat på en vind om 90 kvm. Ju mer okontrollerad ventilation du har på vinden ju högre blir förbrukningen.