Att skydda krypgrunden eller vinden från fukt, lukt & mögel har aldrig varit enklare!

Trygghetsvakte Pro-E - för oskadade krypgrunder

Skydd mot fukt, mögel & röta

Hög avfuktningskapacitet

Mycket energisnål

Ingen avkylning av krypgrunden vintertid

Lång livslängd

Enkel installation

Nöjd Kund Garanti

TrygghetsVakten Pro-E är ett bra val för dig med fuktutsatt krypgrund som inte har några luktproblem, radonproblem, jordbakterier eller sumpgaser i grunden eller marken under huset. Avfuktaren består av två delar. Dels vår traditionella termiska avfuktare och dels en styrd ventilation som helt regleras på möjligheten att använda utomhusluften för att torka krypgrunden.

Idén är att i så stor utsträckning som möjligt använda utomhusluften för att skapa ett torrt klimat i krypgrunden och i andra hand värme. TrygghetsVakten Pro-E är enkel att installera, kräver i princip inget underhåll och är vår energisnålaste krypgrundsavfuktare hittills.