Att skydda krypgrunden eller vinden från fukt, lukt & mögel har aldrig varit enklare!

Vad är TrygghetsVakten Krypgrund

 

 

TrygghetsVakten Krypgrund är en miljövänlig termisk luftavfuktare för krypgrund och torpargrundAvfuktaren skyddar din krypgrund eller torpargrund mot fuktrelaterade skador såsom lukt, mögel och röta. Avfuktaren är enkel att installera och kräver ingen specialutbildning för att hantera.

TrygghetsVakten krypgrund är en modern avfuktare konstruerad uteslutande för att skydda krypgrunder och torpargrunder mot fuktrelaterade skador. I och med att systemet är skräddarsytt för krypgrunder, utan att behöva ta hänsyn till andra avfuktningsbehov är det ett självklart val för skydd av din krypgrund.

Driftssäkerhet, underhåll och stabilitet över tid är andra egenskaper vi tagit hänsyn till när vi konstruerade denna avfuktare. Systemet är designat för att hålla minst 50 år i krypgrunden utan underhåll.

Installationen är oftast mycket enkel och majoriteten av våra kunder hanterar installationen i krypgrunden på egen hand.

Energiförbrukningen är mycket låg jämfört med andra krypgrundsavfuktare. Ofta mindre än en fjärdedel. Det vill säga ca 7 kwh per kvm och år. Ett hus med en byggyta på 100 kvm har oftast en årsförbrukning på mindre än 700 kwh.

Faktum är att TrygghetsVakten krypgrund i många hus sänker den totala energiförbrukningen, dvs uppvärmningskostnaden sjunker mer än vad TrygghetsVakten krypgrund förbrukar för sin egen del.
Huvudsakligen beror det på att krypgrunden eller torpargrunden kyls ut mindre på vintern men också på att isoleringen bjälklaget är effektivare då den är torr. Många användare har uppgett att dom även upplever att golven blir varmare vintertid.

TrygghetsVakten krypgrund skyddar också mot illaluktande jordbakterier (mikrobiell lukt) och andra fuktskador genom att den relativa fuktigheten hålls nere. Framtida behov av mögelsanering i krypgrunden hindras effektivt.


TrygghetsVakten finns i två olika varianter

 

TrygghetsVakten Krypgrund 4.0 avfuktare för mindre krypgrunder eller torpargrunder. Klarar av ytor 10 – 70 kvm om grunden är helt öppen och inte avdelad i sektioner. TVK 4.0 är vår trotjänare som vi salufört de senaste åren. Effekten är något högre per meter värmekabeln är fast monterad med båda ändar i styrenheten. Kabellängden är 36 meter och det är enbart krav på att nord och västsidan skall vara helt skyddad av värmekabeln.

TrygghetsVakten Krypgrund 5.0 är vår senaste version. Denna TrygghetsVakt är en så kallad enkelledad värmekabel med returströmmen inne i värmekabeln. Detta gör att värmekabeln enbart behöver anslutas i en ände. Med en öppen slinga blir det ofta lättare att installera då man inte behöver tänka på hur kabeln dras tillbaka. Värmekabeln är 50 meter. Har du mycket hinder i krypgrunden är denna att föredra. Vid installation av TVK 5.0 skall alla ytterväggar i grunden skyddas av värmekabeln.  Klarar 10 – 70 kvm krypgrund.
Alla avfuktare från TrygghetsVakten är gjorda för att vara driftssäkra och därmed lämpliga för att vara en fast installation i huset. TrygghetsVakten har inga rörliga delar som kan gå sönder och elektroniken har flera skydd mot åska och andra överspänningar.