Att skydda krypgrunden eller vinden från fukt, lukt & mögel har aldrig varit enklare!

Optimera förbrukningen

 

Därför har TrygghetsVakten så låg energiförbrukning

Principen bakom TrygghetsVakten Krypgrund är att utnyttja de egenskaper som fysiken och krypgrunden erbjuder och hjälpa dessa förhållanden på traven. Allt för att med så lite energi som möjligt skapa ett klimat i krypgrunden eller torpargrunden som inte är mottagligt för fukt, lukt mögel och röta.

Fukt vandrar alltid från varmt till kallt.

Det är därför en krypgrund sällan har några problem under vinterhalvåret. Krypgrunden är ofta varmare än vad det är utomhus.

 

Varm luft kan bära mer fukt än kall.

Genom att värma luften en grad sänker du den relativa fuktigheten med fem procentenheter. Om du har 85% relativ luftfuktighet vid 15 grader och höjer temperaturen med två grader blir således den relativa luftfuktigheten 75%.

 

Varm luft stiger och expanderar i förhållande till kall luft.

Detta innebär att när värme tillförs i krypgrunden, stiger den mot trossbotten och sprider ut sig. Genom detta skyddar den trossbotten och syll mot fukt, mögel och röta.

TrygghetsVakten Krypgrund suger inte in fuktig utomhusluft som sorptionsavfuktare och kondesavfuktare gör. Att suga in varm luft från boytan till krypgrunden höjer i princip alltid den relativa fuktigheten.

Genom att TrygghetsVakten Krypgrund inte styr på relativ fuktighet utan på den faktiska risken för skador blir energiförbrukningen tre till fem gånger lägre än med traditionella avfuktare.


Det finns flera sätt att optimera energiförbrukningen på TrygghetsVakten Krypgrund.


Se över takavvattning

Att se till att allt vatten från stuprör rinner bort från huset skall ses som en grundläggande åtgärd. Om vatten kan tränga in i krypgrunden när det regnar kommer det att behövas avsevärt mer energi för att avfukta. Det behöver inte vara fritt vatten i krypgrunden för att förbrukningen skall gå upp utan det räcker med ett visst påslag på grundmur för att du skall få mer driftstid. Se till att alla stuprör rinner fritt och bort från grundmuren.


Se över dränering

Om du har en bristfällig dränering kommer du att få ett högre tillskott av fukt via grundmurarna och marken. En dränering håller normalt i 30 till 40 år. Mot grundmuren skall det ligga en spalt med dränerande material, exempelvis singel.  Isolera gärna muren utifrån med fuktgenomträngligt material som exempelvis Isodrän, Pordrän eller Opti Drain. Eventuella planteringar skall sluta åtminstone 40 cm innan grundmuren.


Isolera grundmur och mark

Genom att täcka eller isolera grundmuren får du flera fördelar. Dels skapar du ett varmare klimat i grunden vilket alltid är gynnsamt och dels hindrar du fukt från att tränga genom grundmuren. Isoleringen skall i första hand placeras på utsidan av muren. Detta är tyvärr inte alltid möjligt då det ofta inbegriper en omfattande grävning runt fastigheten. Många väljer då att placera isoleringen på insidan av grundmuren. Det blir som regel bättre effekt om du isolerar marken mer än insidan av grundmuren. Med för mycket isolering på grundmuren blir grunden både köldtrög och värmetrög. En bra kompromiss är att täcka insidan på grundmuren med åldersbeständig byggplast och marken med cellplast eller krypgrundsisolering.


Material isolering

Vi har testat en uppsjö av material för att isolera grundmur och mark i krypgrunder. Vi saluför en krypgrundsisolering som vi har fått mycket bra resultat med. Isoleringen är ett 10 mm tjockt högeffektivt material framtaget enbart för krypgrunder. Materialet ersätter den vanliga ångspärren och är dessutom radontät vid en korrekt montering. Andra material som vi kan rekommendera är Isodrän, Pordrän, Opti Drain och lättklinker. Det går även bra att använda cellplast. Dock anser vi att det är på gränsen till för bökigt i de flesta krypgrunder samt har den uppenbara nackdelen att det inte håller att gå på.


Justera ventilationen

När du installerar TrygghetsVakten Krypgrund är det bra om du behåller så mycket ventilation som möjligt. Mängden ventilation som krävs är avhängigt hur stort fukttillskott du har i grunden. Detta är ofta mycket svårt att avgöra vilket gör att du bör vänta ett år innan du ger dig på att försöka optimera ventilationen.

När det gått ett år och du vill börja optimera bör du skaffa dig en fuktkvotsmätare, en energimätare och eventuellt en trådlös fuktmätare.

Börja med att ansluta energimätaren och börja logga din förbrukning. Mät fuktkvoten på minst fyra ställen i krypgrunden och skriv upp dessa värden. Om något av värdena närmar sig 17% bör du inte justera ner någon ventilation.

Stäng en eller ett par ventiler och vänta minst en månad. Kontrollmät fuktkvot igen samt kolla av förbrukningen. Fuktkvoten skall inte ha ökat och förbrukningen borde ligga lägre än förgående period. Gör den inte bör du avbryta och öppna upp ventilationen igen. Tänk på att den fuktigaste tiden är maj till oktober.

 

Ring oss gärna om du har frågor kring optimeringen.