Att skydda krypgrunden eller vinden från fukt, lukt & mögel har aldrig varit enklare!

Installera TrygghetsVakten krypgrund

 

 

 

TrygghetsVakten monteras i blindbotten, dvs taket i krypgrunden eller torpargrunden. Datorenheten skruvas fast och värmekabeln spikas på plats med med medföljande kabelklammers.

Det är huset och dess inneboende du vill skydda, inte marken, och därför gör TrygghetsVakten bäst nytta vid blindbotten. Eftersom varm luft stiger kommer luften vid blindbotten att avfuktas mer än vid marken, precis som önskat. Det är sällan det behövs några stora temperaturökningar, en höjning med 3°C sänker den relativa fuktigheten med ca 15 procentenheter.

Köld- och fuktlasten i en krypgrund eller torpargrund med marktäckning kommer nästan enbart från grundmurar och med luften som ventileras in. Därför monteras TrygghetsVaktens värmeslinga längs med grundmuren och framför allt på nord och väst-sidan av huset där solen inte skiner eller kommer sent på dagen. Har du valt TrygghetsVakten Krypgrund 5.0 skall alla ytterväggar täckas av värmekabeln. I och med att varm luft stiger och har lätt för att flytta sig kommer det även en del luft vidare in mot mitten i krypgrunden. Dessutom är klimatet i mitten av krypgrunden vanligtvis bättre än ut mot kanterna.

Ladda ner installationsanvisning