Att skydda krypgrunden eller vinden från fukt, lukt & mögel har aldrig varit enklare!

Hur lång är värmekabeln?

 

Hur lång är värmekabeln?

Värmekabeln i TrygghetsVakten Krypgrund 4.0 är 36 meter. Det är en så kallad enkelledad värmekabel vilket innebär att det enbart är en ledare i kabeln. Kabeln är fast monterad i styrenheten och kan inte tas isär. Man kan se det som en stor sluten cirkel. Detta innebär att när du planerar din installation behöver du ta hänsyn till att värmekabeln alltid skall tillbaka samma väg. Du täcker normalt 18 meter yttervägg med en värmekabel.

TrygghetsVakten Krypgrund 5.0 är 50 meter och är en så kallad dubbelledad värmekabel. Detta innebär att returströmmen går inne i värmekabeln. Detta förenklar ofta installationen då enbart ena änden på värmekabeln är ansluten i styrenheten.

Rekommenderad installationsyta är samma för båda versionerna. 10 – 70 kvm. Är krypgrunden större eller avdelad behöver du två eller flera enheter.