Att skydda krypgrunden eller vinden från fukt, lukt & mögel har aldrig varit enklare!

Vitt ludd på vinden?

 

Det blir vit beläggning på vindens innertak. Det ser ut som ett vitt ludd som uppträder fläckvis.

Det är troligen vitmögel. Vitmögel i sig har få indikationer på att det kan ge negativa hälsoeffekter när det förekommer i måttlig omfattning, men det indikerar att utrymmet är alltför fuktig. Kan det växa vitmögel så kan det också växa betydligt farligare svampar där såsom svartmögel eller hussvamp. Mögelsanering och  aktiv avfuktning, som TrygghetsVakten vind, är nödvändig.

Bild ovan. Vit mikrobiell påväxt.