Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel

Så fungerar TrygghetsVakten Pro-X

TrygghetsVakten Pro-X är en effektiv och miljövänlig lösning på de fuktproblem som finns i krypgrunder. Genom att forcera mycket luft genom grunden då luften utomhus är torrare än i krypgrunden fås en maximalt urtorkande effekt av omgivningens torrperioder. Samtidigt hålls alltid en minsta ventilation även då det är fuktigare ute vilket effektivt vädrar ut radon, pentaklorfenoler, mögelsporer och jordbakterier från grunden.

Den fuktstyrda ventilationen i TrygghetsVakten Pro-X används så långt det är möjligt för att hålla krypgrunden torr. Systemet övervakar klimatet i krypgrunden för att fastställa om det finns möjlighet för mögel och rötsvamsporer att gro och växa. Om den fuktstyrda ventilationen inte håller torrt nog så aktiveras uppvärmningen vilket omedelbart sänker den relativa luftfuktigheten och driver ut fukten vilket hindrar mögel från att etablera sig och växa.

Ventilationen i krypgrunden sätts delvis för men minst en tilluftsventil lämnas öppen i varje utrymme för att säkerställa en luftgenomströmning genom hela grunden. Den kvarvarande öppna ventilationen innebär också att det finns gott om tid att upptäcka ett driftsavbrott utan att risk för skada föreligger. Med äldre krypgrundsavfuktare stängdes ventilationen helt vilket innebar en risk för akuta mögelskador vid driftsavbrott. Med TrygghetsVakten Pro-X behöver du inte ta den risken!