Intelligenta avfuktare för att skydda krypgrund och vind mot fukt, lukt, radon eller mögel

När blir det säkert?

 

Hur lång tid skall det ta innan jag kan se något resultat i min krypgrund?

Tiden för avfuktning till ett mögelsäkert klimat varierar en del. Dels beror det på hur fuktigt det är i krypgrunden och dels på vilken årstid det är. Man kan säga att normalt så skall det visa tydligt resultat efter två månader oavsett årstid och klimat. Dock så kan det ta upp till ett år innan krypgrunden är helt uttorkad.

Det är viktigt att tänka på att TrygghetsVakten inte avser att driva ner den relativa fuktigheten till en exakt nivå utan mäter risken för mögelpåväxt. Detta innebär att vi kan acceptera avsevärt högre fuktnivåer under tider då det är kallare i krypgrunden eller om det är efter en period av torrare klimat.